Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Birgitta Svanberg

1930-12-302013-01-04

Lärare, litteraturforskare, feminist

Birgitta Svanberg var svensklärare och litteraturforskare. Hon var en av grundarna till det feministiska nätverket Grupp 8. Hon var också en pionjär inom svensk kvinnolitteraturforskning.

Birgitta Svanberg föddes i Linköping men växte upp i Skövde, där hennes far var officer. Hon studerade vid Stockholms högskola och utbildade sig därefter till lärare. Vid 1960-talets slut sökte hon sig till Uppsala universitet, där hon deltog i Karin Westman Bergs könsrollsseminarium. Tillsammans med några av seminariets andra deltagare bildade hon det feministiska nätverket Grupp 8 i maj 1968.

Birgitta Svanberg arbetade som gymnasielärare, bland annat på Åsö gymnasium, samtidigt som hon forskade. År 1989 disputerade hon på avhandlingen Sanningen om kvinnorna, som behandlade Agnes von Krusenstjernas författarskap. Hennes analys av den skandalomsusade romanserien om Fröknarna von Pahlen visade hur sexualpolitiskt radikala och genomtänkta verken var. Avhandlingen var en av de första inom svensk kvinnolitteraturforskning.

Birgitta Svanberg var en betydande skribent och medarbetade i en rad olika verk om kvinnliga författare. Hon ingick i redaktionen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som gavs ut 1993–1998. Hon skrev boken Manligt och kvinnligt i litteraturen för gymnasieskolan tillsammans med Ulla Torpe och hon sammanställde, tillsammans med Ebba Witt-Brattström, en antologi i tre delar om kvinnliga författare från forntiden fram till millennieskiftet 2000.

Birgitta Svanberg gifte sig 1953 med Olof Billingberg. Äktenskapet upplöstes 1959. År 1965 ingick hon äktenskap med konstvetaren Jan Svanberg, med vilken hon fick dottern Katinka.

Birgitta Svanberg avled 2013 och ligger begravd på Bromma kyrkogård.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Birgitta Svanberg, www.skbl.se/sv/artikel/BirgittaSvanberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-01-29.
Other Names

  Maiden name: Schoerbin Barthelson


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Lilly Ingeborg Barthelson, född Petzén
 • Father: Gustaf Barthelson
 • Brother: Clemens Göran Schoerbin Barthelson
fler...


Education

 • Lärarseminarium, Stockholm: Lärarutbildning, gymnasielärare
 • Universitet, Uppsala: Fil.dr.examen, litteraturhistoria, Uppsala universitet


Activities

 • Profession: Gymnasielärare, svenska, bl a Åsö gymnasium
 • Profession: Forskare, litteraturhistoria


Contacts

 • Colleague: Karin Westman Berg
 • Colleague: Ulla Torpe
 • Colleague: Ebba Witt-Brattström


Organisations

 • Grupp 8
  Medgrundare


Residences

 • Birthplace: Linköping
 • Skövde
 • Stockholm
fler...


Sources