Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Birgitta Svanberg

1930-12-302013-01-04

Lärare, litteraturforskare, feminist

Birgitta Svanberg var svensklärare och litteraturforskare. Hon var en av grundarna till det feministiska nätverket Grupp 8. Hon var också en pionjär inom svensk kvinnolitteraturforskning.

Birgitta Svanberg föddes i Linköping men växte upp i Skövde, där hennes far var officer. Hon studerade vid Stockholms högskola och utbildade sig därefter till lärare. Vid 1960-talets slut sökte hon sig till Uppsala universitet, där hon deltog i Karin Westman Bergs könsrollsseminarium. Tillsammans med några av seminariets andra deltagare bildade hon det feministiska nätverket Grupp 8 i maj 1968.

Birgitta Svanberg arbetade som gymnasielärare, bland annat på Åsö gymnasium, samtidigt som hon forskade. År 1989 disputerade hon på avhandlingen Sanningen om kvinnorna, som behandlade Agnes von Krusenstjernas författarskap. Hennes analys av den skandalomsusade romanserien om Fröknarna von Pahlen visade hur sexualpolitiskt radikala och genomtänkta verken var. Avhandlingen var en av de första inom svensk kvinnolitteraturforskning.

Birgitta Svanberg var en betydande skribent och medarbetade i en rad olika verk om kvinnliga författare. Hon ingick i redaktionen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som gavs ut 1993–1998. Hon skrev boken Manligt och kvinnligt i litteraturen för gymnasieskolan tillsammans med Ulla Torpe och hon sammanställde, tillsammans med Ebba Witt-Brattström, en antologi i tre delar om kvinnliga författare från forntiden fram till millennieskiftet 2000.

Birgitta Svanberg gifte sig 1953 med Olof Billingberg. Äktenskapet upplöstes 1959. År 1965 ingick hon äktenskap med konstvetaren Jan Svanberg, med vilken hon fick dottern Katinka.

Birgitta Svanberg avled 2013 och ligger begravd på Bromma kyrkogård.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Birgitta Svanberg, www.skbl.se/sv/artikel/BirgittaSvanberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-06-23.
Övriga namn

  Flicknamn: Schoerbin Barthelson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Lilly Ingeborg Barthelson, född Petzén
 • Far: Gustaf Barthelson
 • Bror: Clemens Göran Schoerbin Barthelson
fler ...


Utbildning

 • Lärarseminarium, Stockholm: Lärarutbildning, gymnasielärare
 • Universitet, Uppsala: Fil.dr.examen, litteraturhistoria, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Gymnasielärare, svenska, bl a Åsö gymnasium
 • Yrke: Forskare, litteraturhistoria


Kontakter

 • Kollega: Karin Westman Berg
 • Kollega: Ulla Torpe
 • Kollega: Ebba Witt-Brattström


Organisationer

 • Grupp 8
  Medgrundare


Bostadsorter

 • Födelseort: Linköping
 • Skövde
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se