Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Quiz

Testa dina kvinnohistoriska kunskaper genom att besvara frågor i tre olika quiz. Klicka i den ruta du anser vara det rätta svaret. När frågorna i ett quiz besvarats kan du klicka på knappen ”skicka” och sedan ”visa resultat” för att se de rätta svaren.