Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Organisationer

Här kan du se vilka organisationer de biograferade kvinnorna varit medlemmar och verksamma i. Det ger en inblick i de nätverks som var de olika kvinnornas och visar såväl det gemensamma engagemanget som mångfalden i det. Om du klickar på organisationens namn visas vilka kvinnor som var aktiva i den.


Akademi  Facklig org.  Ideell org.  Idrottsorg.  Kvinnoorg.  Nykterhetsorg.  Politisk org.  Politiskt parti  Prisnämnd  Religiös org.  Stiftelse  Yrkesorg. 
Expandera alla