Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karta

Kartan visar geografisk anknytning för lexikonets kvinnor. Klicka på + och – för att förstora eller förminska kartan. Varje cirkel på kartan anger antalet kvinnor med anknytning till respektive ort. Klicka på dessa cirklar tills de är gröna för att se namnen på varje kvinna. Klicka på rutan längst upp till höger på kartan för att sortera den geografiska anknytningen på orter för födelse, frånfälle, utbildning, verksamhet eller boende.