Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Cornelia Hall

17161778-11-04

Entrepreneur, exporter of iron

Cornelia Hall drev handelsrörelse i Göteborg vid mitten av 1700-talet och hon var en av stadens mest betydande järnexportörer.

Cornelia Hall föddes år 1716. Hennes ursprung är okänt, såväl födelseorten som familjeförhållandena. På 1730-talet gifte hon sig med Benjamin Hall. Maken var av brittiskt, eller möjligen skotskt, ursprung. Han kom till Göteborg på 1730-talet och erhöll burskap i staden år 1735. Tillsammans med den invandrade Thomas Anderson startade han ett handelskompani i Göteborg som var verksamt inom främst järn- och träexport respektive kol- och spannmålsimport. Därtill handlade kompaniet med te, porslin och tyg från Ostindien.

Makens affärer blomstrade och Cornelia Hall levde ett högreståndsliv i en fastighet vid Lilla Torget i Göteborg. I äktenskapet födde hon under loppet av sex år två söner och två döttrar. Det äldsta barnet John Hall, född 1735, blev den mest namnkunnige av de fyra barnen. Han är känd under namnet John Hall d.ä. och var mot slutet av 1700-talet en av Sveriges rikaste män. Förmögenheten byggde han upp genom en mycket framgångsrik handelsrörelse.

Benjamin Hall dog år 1748. Barnen var då ännu omyndiga och ställdes därför under förmynderskap av William Chalmers d. ä. och Thomas Coppinger. Cornelia Hall ärvde hela 50 000 daler silvermynt efter maken och drev som änka vidare hans handelsrörelse i eget namn. Hon var framgångsrik i affärer och år 1752 var hennes handelshus en av de främsta järnexportörerna i Göteborg.

Cornelia Hall övergav sin handelsrörelse då hon gifte om sig med Johan Fredrik Ström som var kommersråd och direktör i Ostindiska kompaniet. I samband med äktenskapet blev hon åter omyndig.

Cornelia Hall dog i Göteborg 1778.


Linus Karlsson


Published 2020-04-16You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Cornelia Hall, www.skbl.se/sv/artikel/CorneliaHall0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Linus Karlsson), retrieved 2020-05-26.
Other Names

    Maiden name: Åkesson


Family Relationships

Civil Status: Married
  • Mother: [Uppgifter saknas]
  • Father: [Uppgifter saknas]
  • Husband: Benjamin Hall
more ...


Activities

  • Profession: Grosshandlare, handelsidkare


Residences

  • Göteborg
  • Place of death: Göteborg


Sources

Archive
  • ArkivDigital, Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIb:3 (1748-1758) Bild 89ff/ sid 171ff(AID: v67790.b89.s171, NAD: SE/GLA/12098)

Literature
  • Bæckström, Arvid, 'John Hall –den infantile', Personhistorisk tidskrift, 1956(54): 1-2, s.1-46, 1956