Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Cornelia Hall

17161778-11-04

Entreprenör, järnexportör

Cornelia Hall drev handelsrörelse i Göteborg vid mitten av 1700-talet och hon var en av stadens mest betydande järnexportörer.

Cornelia Hall föddes år 1716. Hennes ursprung är okänt, såväl födelseorten som familjeförhållandena. På 1730-talet gifte hon sig med Benjamin Hall. Maken var av brittiskt, eller möjligen skotskt, ursprung. Han kom till Göteborg på 1730-talet och erhöll burskap i staden år 1735. Tillsammans med den invandrade Thomas Anderson startade han ett handelskompani i Göteborg som var verksamt inom främst järn- och träexport respektive kol- och spannmålsimport. Därtill handlade kompaniet med te, porslin och tyg från Ostindien.

Makens affärer blomstrade och Cornelia Hall levde ett högreståndsliv i en fastighet vid Lilla Torget i Göteborg. I äktenskapet födde hon under loppet av sex år två söner och två döttrar. Det äldsta barnet John Hall, född 1735, blev den mest namnkunnige av de fyra barnen. Han är känd under namnet John Hall d.ä. och var mot slutet av 1700-talet en av Sveriges rikaste män. Förmögenheten byggde han upp genom en mycket framgångsrik handelsrörelse.

Benjamin Hall dog år 1748. Barnen var då ännu omyndiga och ställdes därför under förmynderskap av William Chalmers d. ä. och Thomas Coppinger. Cornelia Hall ärvde hela 50 000 daler silvermynt efter maken och drev som änka vidare hans handelsrörelse i eget namn. Hon var framgångsrik i affärer och år 1752 var hennes handelshus en av de främsta järnexportörerna i Göteborg.

Cornelia Hall övergav sin handelsrörelse då hon gifte om sig med Johan Fredrik Ström som var kommersråd och direktör i Ostindiska kompaniet. I samband med äktenskapet blev hon åter omyndig.

Cornelia Hall dog i Göteborg 1778.


Linus Karlsson


Publicerat 2020-04-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Cornelia Hall, www.skbl.se/sv/artikel/CorneliaHall0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Linus Karlsson), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

    Flicknamn: Åkesson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
  • Mor: [Uppgifter saknas]
  • Far: [Uppgifter saknas]
  • Make: Benjamin Hall
fler ...


Verksamhet

  • Yrke: Grosshandlare, handelsidkare


Bostadsorter

  • Göteborg
  • Dödsort: Göteborg


Källor

Arkiv
  • ArkivDigital, Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIb:3 (1748-1758) Bild 89ff/ sid 171ff(AID: v67790.b89.s171, NAD: SE/GLA/12098)

Litteratur
  • Bæckström, Arvid, 'John Hall –den infantile', Personhistorisk tidskrift, 1956(54):1/2, s.1-46