Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Dorothea (Thea) Marita Birgit Leonhard

1925-11-291972

Designer, interior designer

This article is awaiting translation

Thea Leonhard var formgivare och inredningsarkitekt.

Thea Leonhard föddes år 1925 i Helsingfors och kom till Sverige tillsammans med sin mor och två systrar efter andra världskriget. Under åren 1947–1949 studerade hon vid Konstfackskolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm. Till kretsen av lärare vid denna tid hörde de inflytelserika inredningsarkitekterna och formgivarna Carl-Axel Acking och Lena Larsson. Åren efter andra världskriget var en betydelsefull tid för svensk inredningsarkitektur, inte minst tack vare efterkrigstidens offentliga byggnader där inredning av hög kvalitet efterfrågades.

Thea Leonhard samarbetade med en rad av dåtidens främsta arkitekter, däribland Sven Markelius och grundarna av AOS arkitekter AB, Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow. År 1954 gjorde hon inredningen till fjällgården Renhornet i Jämtland, ritad av arkitekt Birger Jonsson. Sitt mest långtgående samarbete hade Thea Leonhard med makarna och arkitekterna Charles-Edouard och Léonie Geisendorf. Thea Leonhard gjorde inredningen i bland annat Villa Ranängen, 1951, och Hushålls- och sömnadsskolan, 1960, på Kungsholmen i Stockholm, senare S:t Görans gymnasium. Samarbetet fortsatte även efter att Charles-Edouard Giesendorf tillträtt en professur vid arkitekturskolan vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich. Från mitten av 1960-talet kom även Thea Leonhard att vara bosatt i Zürich, där hon vid sidan av Charles-Edouard Giesendorf även samarbetade med Etienne Grosjean som var professor i ergonomi vid ETH.

Thea Leonhard deltog vid ett flertal uppmärksammade utställningar. Vid den av Svenska Slöjdföreningen anordnade utställningen H55 i Helsingborg, 1955, deltog hon med stolen Flamingo. Den finns representerad i Nationalmuseums samling. År 1957 deltog hon i hyllningsutställningen Från helhet till detalj, som anordnades på Nationalmuseum i samband med att Carl-Axel Acking avslutade sin anställning vid Konstfack. Åren 1960 och 1966 var Thea Leonhard en av de aktiva medlemmarna i HI-gruppen, som bestod av 16 hantverksmästare och inredningsarkitekter och som syftade till att driva på en förnyelse av den svenska möbelformgivningen.

Thea Leonhard rönte även internationell uppmärksamhet, bland annat i amerikanska designtidskriften Interiors, 1965, och i översiktsverket New Furniture 6, 1962, där två av hennes stolar som var med i HI-gruppens utställning presenterades.

Thea Leonard avled 1972 i Schweiz.


Anders Dahlgren


Published 2021-03-11You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Dorothea (Thea) Marita Birgit Leonhard, www.skbl.se/sv/artikel/DorotheaTheaMaritaBirgitLeonhard, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Anders Dahlgren), retrieved 2021-07-29.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: [Uppgifter saknas]
 • Father: [Uppgifter saknas]
 • Sister: [Uppgifter saknas]
 • Sister: [Uppgifter saknas]


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Arkitektutbildning, Konstfackskolan (nuvarande Konstfack)


Activities

 • Profession: Inredningsarkitekt, Sven Markelius arkitektkontor
 • Profession: Inredningsarkitekt, AOS Arkitekter
 • Profession: Inredningsarkitekt, egen verksamhet, Stockholm och Zürich


Contacts

 • Colleague: Léonie Geisendorf
 • Colleague: Charles-Edouard Giesendorf
 • Colleague: Sven Markelius
more ...


Organisations

 • HI-gruppen
  Medlem


Residences

 • Birthplace: Helsingfors, Finland
 • Helsingfors, Finland
 • Stockholm
more ...


Sources

Literature
 • 'Drömmar om Afrika och plexiglas', Dagens Nyheter, 1954-05-13

 • Sommar, Ingrid, 'Stjärnan träder fram ur skuggan', Arkitektur, 2014:6, s. 72-81

 • Örn, Johan, HI-gruppen och hantverkets återkomst: svenska möbler och inredningar 1960-1966 = The HI-group and the return of craft : Swedish furniture and interiors 1960-1966, ArkDes, [Stockholm], 2017Further References

Litteratur
 • Landén, Anders, 'Den bortglömda formgivaren', Jönköpings-Posten, 2016-08-05