Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dorothea (Thea) Marita Birgit Leonhard

1925-11-291972

Formgivare, inredningsarkitekt

Thea Leonhard var formgivare och inredningsarkitekt.

Thea Leonhard föddes år 1925 i Helsingfors och kom till Sverige tillsammans med sin mor och två systrar efter andra världskriget. Under åren 1947–1949 studerade hon vid Konstfackskolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm. Till kretsen av lärare vid denna tid hörde de inflytelserika inredningsarkitekterna och formgivarna Carl-Axel Acking och Lena Larsson. Åren efter andra världskriget var en betydelsefull tid för svensk inredningsarkitektur, inte minst tack vare efterkrigstidens offentliga byggnader där inredning av hög kvalitet efterfrågades.

Thea Leonhard samarbetade med en rad av dåtidens främsta arkitekter, däribland Sven Markelius och grundarna av AOS arkitekter AB, Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow. År 1954 gjorde hon inredningen till fjällgården Renhornet i Jämtland, ritad av arkitekt Birger Jonsson. Sitt mest långtgående samarbete hade Thea Leonhard med makarna och arkitekterna Charles-Edouard och Léonie Geisendorf. Thea Leonhard gjorde inredningen i bland annat Villa Ranängen, 1951, och Hushålls- och sömnadsskolan, 1960, på Kungsholmen i Stockholm, senare S:t Görans gymnasium. Samarbetet fortsatte även efter att Charles-Edouard Giesendorf tillträtt en professur vid arkitekturskolan vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich. Från mitten av 1960-talet kom även Thea Leonhard att vara bosatt i Zürich, där hon vid sidan av Charles-Edouard Giesendorf även samarbetade med Etienne Grosjean som var professor i ergonomi vid ETH.

Thea Leonhard deltog vid ett flertal uppmärksammade utställningar. Vid den av Svenska Slöjdföreningen anordnade utställningen H55 i Helsingborg, 1955, deltog hon med stolen Flamingo. Den finns representerad i Nationalmuseums samling. År 1957 deltog hon i hyllningsutställningen Från helhet till detalj, som anordnades på Nationalmuseum i samband med att Carl-Axel Acking avslutade sin anställning vid Konstfack. Åren 1960 och 1966 var Thea Leonhard en av de aktiva medlemmarna i HI-gruppen, som bestod av 16 hantverksmästare och inredningsarkitekter och som syftade till att driva på en förnyelse av den svenska möbelformgivningen.

Thea Leonhard rönte även internationell uppmärksamhet, bland annat i amerikanska designtidskriften Interiors, 1965, och i översiktsverket New Furniture 6, 1962, där två av hennes stolar som var med i HI-gruppens utställning presenterades.

Thea Leonhard avled 1972 i Schweiz.


Anders Dahlgren


Publicerat 2021-03-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Dorothea (Thea) Marita Birgit Leonhard, www.skbl.se/sv/artikel/DorotheaTheaMaritaBirgitLeonhard, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Dahlgren), hämtad 2024-06-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: [Uppgifter saknas]
 • Far: [Uppgifter saknas]
 • Syster: [Uppgifter saknas]
 • Syster: [Uppgifter saknas]


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Arkitektutbildning, Konstfackskolan (nuvarande Konstfack)


Verksamhet

 • Yrke: Inredningsarkitekt, Sven Markelius arkitektkontor
 • Yrke: Inredningsarkitekt, AOS Arkitekter
 • Yrke: Inredningsarkitekt, egen verksamhet, Stockholm och Zürich


Kontakter

 • Kollega: Léonie Geisendorf
 • Kollega: Charles-Edouard Giesendorf
 • Kollega: Sven Markelius
fler ...


Organisationer

 • HI-gruppen
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Helsingfors, Finland
 • Helsingfors, Finland
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • 'Drömmar om Afrika och plexiglas', Dagens Nyheter, 1954-05-13

 • Sommar, Ingrid, 'Stjärnan träder fram ur skuggan', Arkitektur, 2014:6, s. 72-81

 • Örn, Johan, HI-gruppen och hantverkets återkomst: svenska möbler och inredningar 1960-1966 = The HI-group and the return of craft : Swedish furniture and interiors 1960-1966, ArkDes, [Stockholm], 2017Vidare referenser

Litteratur
 • Landén, Anders, 'Den bortglömda formgivaren', Jönköpings-Posten, 2016-08-05