Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ebba Elvira Ljunggren

1887-05-301978-09-25

Newspaper director

This article is awaiting translation

Ebba Ljunggren var tidningsdirektör och arbetade i nära femtio år på Göteborgs-Posten.

Ebba Elvira Ljunggren föddes 1887 i Stockholm. Fadern August Lindberg var urmakare och modern hette Sophie, född Bongberg. Hon hade en två år yngre syster, Märta. Efter Klara folkskola började Ebba Ljunggren som yngsta elev någonsin på Bröderna Påhlmans Handelsinstitut (nuvarande Påhlmans Handelsinstitut) i Stockholm och gick där en ettårig kurs. På institutet bedrevs undervisning i affärskorrespondens, bokföring, handelslära och redovisning, färdigheter som hon fick nytta av i sitt kommande arbetsliv.

År 1902 fick hon som femtonåring arbete som kassör och annonsagent på Puck, en politiskt radikal skämttidning i Stockholm som startat året innan som en konkurrent till Söndags-Nisse. Redaktör och ansvarig utgivare på Puck var Hugo Vallentin. Där träffade Ebba Ljunggren konstnären Gustaf Ljunggren. Han var också skämttecknare och serieskapare och hans alster publicerades så småningom även i Göteborgs-Posten. Paret gifte sig 1911 och fick sonen Stig 1914. Ebba Ljunggren stannade på Puck till 1915.

Det året sökte chefredaktör Edvard Alkman på dagstidningen Göteborgs-Posten (GP) en kontorschef och Ebba Ljunggren fick platsen i konkurrens med tio män. Flyttlasset gick till Göteborg och familjen utökades med dottern Karin 1919. År 1926 tillträdde Harry Hjörne som redaktionschef och ansvarig utgivare. Tidningen hade finansiella problem och ekonomin behövde saneras. Ebba Ljunggren ”skötte affärerna med järnhand under silkesvanten”. Hon och Harry Hjörne övertog en del av de tusen aktierna och andra anställda hjälpte till.

Ebba Ljunggren var en ekonomisk begåvning och Hjörne, som förstod vad hon var värd, lät henne ha stor frihet att sköta ekonomin och gjorde henne till vice verkställande direktör. De två bildade tillsammans med den tekniske chefen Filip Börjesson i tidningens styrelse ”ett triumvirat i svensk tidningshistoria”. Under tillkomsten av det nya GP-huset ledde Ebba Ljunggren i huvudsak bygget. 1935 flyttade Göteborgs-Posten sin verksamhet från Östra Hamngatan till Polhemsplatsen i stadsdelen Stampen i Göteborg och 1948 blev Ebba Ljunggren verkställande direktör. I många stockholmska tidningsartiklar som behandlar GP nämns hon med ord som ”duktig, klok, energisk”.

När Ebba Ljunggren gick i pension i maj 1964 hade hon ägnat 62 år av sitt liv åt arbete inom pressen och 48 och ett halvt år åt Göteborgs-Posten. Hon var då, vid fyllda 77 år, den äldsta kvinnliga företagschefen i landet och dessutom tidens äldsta tidningsdirektör. Som pensionär hyllades hon året därpå av AB Pressresor, då hon lämnade sina mångåriga engagemang i dess styrelse. Hon kunde njuta av sitt pensionärsliv tillsammans med sin man i tre år innan han dog 1967.

Ebba Ljunggren avled 1978 i en ålder av 91 år. Hon har sin sista viloplats på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg. För att hedra sina föräldrar skapade sonen Stig 1988 Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond och sedan 1997 samarbetar Högskolan för scen och musik med stiftelsen i Ljunggrenska tävlingen för unga musiker.


Ulla Åshede


Published 2021-03-22You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ebba Elvira Ljunggren, www.skbl.se/sv/artikel/EbbaLjunggren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Ulla Åshede), retrieved 2021-07-29.
Other Names

  Maiden name: Lindberg


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Sofia Josefina Lindberg, född Bångberg, omgift Hedberg
 • Father: August Lindberg
 • Sister: Märta Natalia, kallad Martha, Lindberg, gift Sundström
more ...


Education

 • Folkskola, Stockholm, Klara folkskola


Activities

 • Profession: Kassör, annonsagent, Puck
 • Profession: Kontorschef, fr o m 1948 VD, Göteborgs-Posten
 • Non-profit work: Suppleant, fr o m 1954 vice ordförande, AB Pressresor


Contacts

 • Colleague: Harry Hjörne
 • Colleague: Edvard Alkman


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Place of death: Göteborg


Prices/awardsSources

Literature
 • ”AF-dag” i Stockholm för 350 annonsmän : tidningsekonomer och reklamexperter utbyta erfarenheter, Dagens Nyheter, 1941-01-19

 • ’Ebba Ljunggren’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1978-09-30

 • ’Ebba Ljunggren’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1978-09-30

 • Furuhoff, Lars, ’Göteborgsk tidningshistoria : myten om geniet Hjörne’, Dagens Nyheter, 1977-06-15

 • Hernelius, Allan, ’Stadens tidningsman’, Svenska Dagbladet, 1965-12-12

 • ’Jätterelief om nutida arbetsliv avtäckt vid GP:s 100-årsjubileum’, Dagens Nyheter, 1959-01-07

 • Tenax, ’Göteborgs-Posten 100 år : ”Alltid stridbar för idéerna med trivsam liberal anda”’, Svenska Dagbladet, 1958-12-30

 • Zweibergk, Eva von, ’Goda affärer med hård hand’, Dagens Nyheter, 1969-02-18

Encyclopaedia
 • Eriksson, Inger, ’Ljunggren, Ebba Elvira : 1887-1978’, Hundrade och en Göteborgskvinnor, S. 146-147, 2018Further References

Uppslagsverk
Litteratur
 • Hjörne, Harry, ’Gustaf Ljunggren en stor konstnär’, Göteborgs-Posten, 1967-07-30

 • Hjörne, Lars, ’En legend ur tiden : Ebba Ljunggren Göteborgs-Postens tidigare verkställande direktör har gått ur tiden’, Göteborgs-Posten, 1978-09-30