Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ebba Elvira Ljunggren

1887-05-301978-09-25

Tidningsdirektör

Ebba Ljunggren var tidningsdirektör och arbetade i nära femtio år på Göteborgs-Posten.

Ebba Elvira Ljunggren föddes 1887 i Stockholm. Fadern August Lindberg var urmakare och modern hette Sophie, född Bongberg. Hon hade en två år yngre syster, Märta. Efter Klara folkskola började Ebba Ljunggren som yngsta elev någonsin på Bröderna Påhlmans Handelsinstitut (nuvarande Påhlmans Handelsinstitut) i Stockholm och gick där en ettårig kurs. På institutet bedrevs undervisning i affärskorrespondens, bokföring, handelslära och redovisning, färdigheter som hon fick nytta av i sitt kommande arbetsliv.

År 1902 fick hon som femtonåring arbete som kassör och annonsagent på Puck, en politiskt radikal skämttidning i Stockholm som startat året innan som en konkurrent till Söndags-Nisse. Redaktör och ansvarig utgivare på Puck var Hugo Vallentin. Där träffade Ebba Ljunggren konstnären Gustaf Ljunggren. Han var också skämttecknare och serieskapare och hans alster publicerades så småningom även i Göteborgs-Posten. Paret gifte sig 1911 och fick sonen Stig 1914. Ebba Ljunggren stannade på Puck till 1915.

Det året sökte chefredaktör Edvard Alkman på dagstidningen Göteborgs-Posten (GP) en kontorschef och Ebba Ljunggren fick platsen i konkurrens med tio män. Flyttlasset gick till Göteborg och familjen utökades med dottern Karin 1919. År 1926 tillträdde Harry Hjörne som redaktionschef och ansvarig utgivare. Tidningen hade finansiella problem och ekonomin behövde saneras. Ebba Ljunggren ”skötte affärerna med järnhand under silkesvanten”. Hon och Harry Hjörne övertog en del av de tusen aktierna och andra anställda hjälpte till.

Ebba Ljunggren var en ekonomisk begåvning och Hjörne, som förstod vad hon var värd, lät henne ha stor frihet att sköta ekonomin och gjorde henne till vice verkställande direktör. De två bildade tillsammans med den tekniske chefen Filip Börjesson i tidningens styrelse ”ett triumvirat i svensk tidningshistoria”. Under tillkomsten av det nya GP-huset ledde Ebba Ljunggren i huvudsak bygget. 1935 flyttade Göteborgs-Posten sin verksamhet från Östra Hamngatan till Polhemsplatsen i stadsdelen Stampen i Göteborg och 1948 blev Ebba Ljunggren verkställande direktör. I många stockholmska tidningsartiklar som behandlar GP nämns hon med ord som ”duktig, klok, energisk”.

När Ebba Ljunggren gick i pension i maj 1964 hade hon ägnat 62 år av sitt liv åt arbete inom pressen och 48 och ett halvt år åt Göteborgs-Posten. Hon var då, vid fyllda 77 år, den äldsta kvinnliga företagschefen i landet och dessutom tidens äldsta tidningsdirektör. Som pensionär hyllades hon året därpå av AB Pressresor, då hon lämnade sina mångåriga engagemang i dess styrelse. Hon kunde njuta av sitt pensionärsliv tillsammans med sin man i tre år innan han dog 1967.

Ebba Ljunggren avled 1978 i en ålder av 91 år. Hon har sin sista viloplats på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg. För att hedra sina föräldrar skapade sonen Stig 1988 Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond och sedan 1997 samarbetar Högskolan för scen och musik med stiftelsen i Ljunggrenska tävlingen för unga musiker.


Ulla Åshede


Publicerat 2021-03-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ebba Elvira Ljunggren, www.skbl.se/sv/artikel/EbbaLjunggren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Flicknamn: Lindberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Sofia Josefina Lindberg, född Bångberg, omgift Hedberg
 • Far: August Lindberg
 • Syster: Märta Natalia, kallad Martha, Lindberg, gift Sundström
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Stockholm, Klara folkskola


Verksamhet

 • Yrke: Kassör, annonsagent, Puck
 • Yrke: Kontorschef, fr o m 1948 VD, Göteborgs-Posten
 • Ideellt arbete: Suppleant, fr o m 1954 vice ordförande, AB Pressresor


Kontakter

 • Kollega: Harry Hjörne
 • Kollega: Edvard Alkman


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • ”AF-dag” i Stockholm för 350 annonsmän : tidningsekonomer och reklamexperter utbyta erfarenheter, Dagens Nyheter, 1941-01-19

 • ’Ebba Ljunggren’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1978-09-30

 • ’Ebba Ljunggren’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1978-09-30

 • Furuhoff, Lars, ’Göteborgsk tidningshistoria : myten om geniet Hjörne’, Dagens Nyheter, 1977-06-15

 • Hernelius, Allan, ’Stadens tidningsman’, Svenska Dagbladet, 1965-12-12

 • ’Jätterelief om nutida arbetsliv avtäckt vid GP:s 100-årsjubileum’, Dagens Nyheter, 1959-01-07

 • Tenax, ’Göteborgs-Posten 100 år : ”Alltid stridbar för idéerna med trivsam liberal anda”’, Svenska Dagbladet, 1958-12-30

 • Zweibergk, Eva von, ’Goda affärer med hård hand’, Dagens Nyheter, 1969-02-18

Uppslagsverk
 • Eriksson, Inger, ’Ljunggren, Ebba Elvira : 1887-1978’, Hundrade och en Göteborgskvinnor, S. 146-147, 2018Vidare referenser

Uppslagsverk
Litteratur
 • Hjörne, Harry, ’Gustaf Ljunggren en stor konstnär’, Göteborgs-Posten, 1967-07-30

 • Hjörne, Lars, ’En legend ur tiden : Ebba Ljunggren Göteborgs-Postens tidigare verkställande direktör har gått ur tiden’, Göteborgs-Posten, 1978-09-30