Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elin Maria Helena Jacobsson

1886-01-091978-07-14

Pioneering constructional engineer

This article is awaiting translation

Elin Jacobsson var tillsammans med klasskamraten Anna Sandstedt de två första kvinnorna som tog examen som byggnadsingenjör i Sverige.

Elin Jacobsson föddes den 9 januari 1886 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Hennes far, August Leonard Jacobsson, var kartograf vid Generalstabens litografiska anstalt. Modern var Josefina Wilhelmina Bernhardina Jacobsson, född Ammilon.

Tekniska skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) var en yrkesskola som gav olika slags utbildningar i bland annat byggteknik, maskinteknik, ritteknik och i konstindustriella yrken. År 1859 inrättades en avdelning för “kvinnliga lärjungar”. Efter att ha utbildat sig till byggnadsritare vid Tekniska skolans kvinnliga avdelning valde Elin Jacobsson och Anna Sandstedt att gå över till avdelningen Byggnadsyrkesskolan och dess treåriga utbildning av arbetsledare inom byggbranschen, vilket vid sidan av den obligatoriska murarpraktiken krävde särskilt tillstånd av skolans styrelse, eftersom de var kvinnor. År 1907 tog Elin Jacobsson och Anna Sandstedt examen, vilket uppmärksammades i tidskriften Idun. Uppgifterna om deras fortsatta yrkesliv är ytterst knappa, utöver att Elin Jacobsson en tid ska ha arbetat som byggnadsritare och byggnadsingenjör på arkitekt- och ingenjörskontor.

Elin Jacobsson gifte sig med Bror Gustaf Johansson 1913 och blev änka 1954. Det är inte känt att paret hade några barn. Elin Jacobsson avled 1978, då bodde hon i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Hon är gravsatt i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.


Anders Dahlgren


Published 2020-12-20You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elin Maria Helena Jacobsson, www.skbl.se/sv/artikel/ElinMariaHelenaJacobsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Anders Dahlgren), retrieved 2021-01-18.
Other Names

  Married: Johansson


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Josefina Wilhelmina Bernhardina Jacobsson, född Ammilon
 • Father: August Leonard Jacobsson
 • Brother: Albin Reinhold Jacobsson
more ...


EducationActivities

 • Profession: Byggnadsingenjör, arkitekt- och ingenjörskontor


Contacts

 • Colleague: Anna Sandstedt


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


SourcesFurther References

Litteratur
 • ’Sveriges två första kvinnliga byggmästare’ [Anna Sandstedt och Elin Jacobsson], Dagens Nyheter, 1907-05-04Elin Jacobsson in Idun nr 19, 1907. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)
Elin Jacobsson in Idun nr 19, 1907. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)

Keywords

20th century Pioneers