Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elin Maria Helena Jacobsson

1886-01-091978-07-14

Byggnadsingenjör, pionjär

Elin Jacobsson var tillsammans med klasskamraten Anna Sandstedt de två första kvinnorna som tog examen som byggnadsingenjör i Sverige.

Elin Jacobsson föddes den 9 januari 1886 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Hennes far, August Leonard Jacobsson, var kartograf vid Generalstabens litografiska anstalt. Modern var Josefina Wilhelmina Bernhardina Jacobsson, född Ammilon.

Tekniska skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) var en yrkesskola som gav olika slags utbildningar i bland annat byggteknik, maskinteknik, ritteknik och i konstindustriella yrken. År 1859 inrättades en avdelning för “kvinnliga lärjungar”. Efter att ha utbildat sig till byggnadsritare vid Tekniska skolans kvinnliga avdelning valde Elin Jacobsson och Anna Sandstedt att gå över till avdelningen Byggnadsyrkesskolan och dess treåriga utbildning av arbetsledare inom byggbranschen, vilket vid sidan av den obligatoriska murarpraktiken krävde särskilt tillstånd av skolans styrelse, eftersom de var kvinnor. År 1907 tog Elin Jacobsson och Anna Sandstedt examen, vilket uppmärksammades i tidskriften Idun. Uppgifterna om deras fortsatta yrkesliv är ytterst knappa, utöver att Elin Jacobsson en tid ska ha arbetat som byggnadsritare och byggnadsingenjör på arkitekt- och ingenjörskontor.

Elin Jacobsson gifte sig med Bror Gustaf Johansson 1913 och blev änka 1954. Det är inte känt att paret hade några barn. Elin Jacobsson avled 1978, då bodde hon i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Hon är gravsatt i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.


Anders Dahlgren


Publicerat 2020-12-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elin Maria Helena Jacobsson, www.skbl.se/sv/artikel/ElinMariaHelenaJacobsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Dahlgren), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Gift: Johansson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Josefina Wilhelmina Bernhardina Jacobsson, född Ammilon
 • Far: August Leonard Jacobsson
 • Bror: Albin Reinhold Jacobsson
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Byggnadsingenjör, arkitekt- och ingenjörskontor


Kontakter

 • Kollega: Anna Sandstedt


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


KällorVidare referenser

Litteratur
 • ’Sveriges två första kvinnliga byggmästare’ [Anna Sandstedt och Elin Jacobsson], Dagens Nyheter, 1907-05-04Elin Jacobsson avbildad i Idun nr 19, 1907. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Elin Jacobsson avbildad i Idun nr 19, 1907. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1900-talet Ingenjörer Pionjärer