Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elna (Ella) Billing

1869-03-261921-12-22

Suffragette, debater

This article is awaiting translation

Ella Billing var rösträttaktivist och engagerad i samhällsfrågor.

Ella Billing föddes år 1869 i Färlöv i Skåne. Hennes föräldrar var torparen Nils Wulff och hans hustru Johanna Karlsdotter. Det är lite känt kring Ella Billings uppväxt men den torde ha varit ganska fattig. I familjen fanns flera barn.

Under en tid arbetade Ella Billing som småskollärare i Kristianstads småskola. Troligen saknade hon formell utbildning. Senare blev Ella Billing också medlem av fattigvårdsstyrelsen i samma stad. Där verkade hon särskilt för de unga och uppmärksammades för sitt engagemang i arbetet.

Ella Billings engagemang för kvinnors rösträtt tog fart i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Kristianstad. Den 16 augusti 1897 gifte Ella Billing sig med Johan Albert Billing och de fick senare två barn. När hon och maken år 1912 bestämde sig för att flytta till Stockholms hölls en stor avskedsfest arrangerad av just Kristianstads FKPR.

Ella Billings engagemang i rösträttsfrågan fortsatte. Hon reste landet runt och agiterade för rösträtt, samlade in namnunderskrifter och startade lokalföreningar. Hon var också skribent för tidningen Rösträtt för kvinnor och beskrevs i samtiden som både målmedveten och energisk. År 1913 besökte Ella Billing rösträttsgrupperna i norra Sverige vilket blev brett uppmärksammat. Hon skrev varmt om lokalavdelningen i Luleå och deras ledare Märta Bucht i det resebrev som publicerades i Rösträtt för kvinnor. Under första världskriget inkluderade Ella Billing världshändelserna i sina framföranden, då under rubriken “När fosterlandet kallar”, och hon föreläste om kvinnors uppgift och roll under kriget. Ella Billing blev samtidigt också föreståndare för den kommunala hjälpbyrån på Kungsholmen.

År 1915 valdes Ella Billing som ledamot i Stockholms stadsfullmäktige där hon satt en kortare period. Hon blev föreståndare för Nordiska Kompaniets intressekontor, en institution som skötte de anställdas ekonomi. Ella Billing hade många förtroendeuppdrag, så även ett ordförandeskap i Stockholmsavdelningen för Svenska Kvinnors Medborgarförbund.

Ella Billing avled den 22 december 1921 i Stockholm och är begravd på Östra Begravningsplatsen i Kristianstad.


Camilla Bergvall


Published 2021-02-21You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elna (Ella) Billing, www.skbl.se/sv/artikel/EllaBilling, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-05-18.
Other Names

  Maiden name: Wulff


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Johanna Karlsdotter
 • Father: Nils Oredsson Wulff
 • Sister: Sigrid Wulff
more ...


Education

 • Folkskola,


Activities

 • Profession: Småskollärare
 • Non-profit work: Ledamot, Kristianstads fattigvårdsstyrelse
 • Profession: Föreståndare, Kungsholmens kommunala hjälpbyrå
more ...


Organisations

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Styrelseledamot, agitator, Kristianstadskretsen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Medlem
 • Svenska Kvinnors Medborgarförbund (SKM)
  Ordförande, Stockholmskretsen


Residences

 • Birthplace: Kristianstad
 • Kristianstad
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


SourcesFurther ReferencesPortrait of Ella Billing on a suffrage postcard, bearing her signature. Translation: “As mothers of a coming generation, our sense of responsibility implores us to join in the struggle for civil rights”. Photographer and year unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)
Portrait of Ella Billing on a suffrage postcard, bearing her signature. Translation: “As mothers of a coming generation, our sense of responsibility implores us to join in the struggle for civil rights”. Photographer and year unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)

Keywords

19th century 20th century Suffrage Women's movement Teachers