Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elna (Ella) Billing

1869-03-261921-12-22

Rösträttskvinna, samhällsdebattör

Ella Billing var rösträttaktivist och engagerad i samhällsfrågor.

Ella Billing föddes år 1869 i Färlöv i Skåne. Hennes föräldrar var torparen Nils Wulff och hans hustru Johanna Karlsdotter. Det är lite känt kring Ella Billings uppväxt men den torde ha varit ganska fattig. I familjen fanns flera barn.

Under en tid arbetade Ella Billing som småskollärare i Kristianstads småskola. Senare blev Ella Billing också medlem av fattigvårdsstyrelsen i samma stad. Där verkade hon särskilt för de unga och uppmärksammades för sitt engagemang i arbetet.

Ella Billings engagemang för kvinnors rösträtt tog fart i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Kristianstad. Den 16 augusti 1897 gifte Ella Billing sig med Johan Albert Billing och de fick senare två barn. När hon och maken år 1912 bestämde sig för att flytta till Stockholms hölls en stor avskedsfest arrangerad av just Kristianstads FKPR.

Ella Billings engagemang i rösträttsfrågan fortsatte. Hon reste landet runt och agiterade för rösträtt, samlade in namnunderskrifter och startade lokalföreningar. Hon var också skribent för tidningen Rösträtt för kvinnor och beskrevs i samtiden som både målmedveten och energisk. År 1913 besökte Ella Billing rösträttsgrupperna i norra Sverige vilket blev brett uppmärksammat. Hon skrev varmt om lokalavdelningen i Luleå och deras ledare Märta Bucht i det resebrev som publicerades i Rösträtt för kvinnor. Under första världskriget inkluderade Ella Billing världshändelserna i sina framföranden, då under rubriken “När fosterlandet kallar”, och hon föreläste om kvinnors uppgift och roll under kriget. Ella Billing blev samtidigt också föreståndare för den kommunala hjälpbyrån på Kungsholmen.

År 1915 valdes Ella Billing som ledamot i Stockholms stadsfullmäktige där hon satt en kortare period. Hon blev föreståndare för Nordiska Kompaniets intressekontor, en institution som skötte de anställdas ekonomi. Ella Billing hade många förtroendeuppdrag, så även ett ordförandeskap i Stockholmsavdelningen för Svenska Kvinnors Medborgarförbund.

Ella Billing avled den 22 december 1921 i Stockholm och är begravd på Östra Begravningsplatsen i Kristianstad.


Camilla Bergvall


Publicerat 2021-02-21Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elna (Ella) Billing, www.skbl.se/sv/artikel/EllaBilling, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-05-27.
Övriga namn

  Flicknamn: Wulff


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Johanna Karlsdotter
 • Far: Nils Oredsson Wulff
 • Syster: Sigrid Wulff
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Småskollärare
 • Ideellt arbete: Ledamot, Kristianstads fattigvårdsstyrelse
 • Yrke: Föreståndare, Kungsholmens kommunala hjälpbyrå
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Styrelseledamot, agitator, Kristianstadskretsen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Medlem
 • Svenska Kvinnors Medborgarförbund (SKM)
  Ordförande, Stockholmskretsen


Bostadsorter

 • Födelseort: Kristianstad
 • Kristianstad
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


KällorVidare referenserElla Billing avbildad på rösträttsvykort. Fotograf och år okänt (KvinnSam, Göteborg universitetsbibliotek)
Ella Billing avbildad på rösträttsvykort. Fotograf och år okänt (KvinnSam, Göteborg universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kvinnorörelsen Lärare Rösträtt