Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Eva Magdalena Bengtsdotter Oxenstierna

16711722

Grevinna, godsförvaltare

Eva Magdalena Oxenstierna var grevinna och godsförvaltare.

Eva Magdalena Oxenstierna växte upp på Rosersbergs slott i Uppland. Hon föddes in i stormaktstidens ekonomiska och politiska elit, och fick själv en rejäl utbildning. Hon hade många syskon. Utöver de tre barn som fadern, Bengt Gabrielsson Oxenstierna, fått i första giftet hade hon ytterligare fem syskon som överlevde de första spädbarnsåren. Eva Magdalena Oxenstiernas mor, Magdalena Stenbock, var kusin med greve Magnus Stenbock, med vilken Eva Magdalena Oxenstierna gifte sig 1690.

Genom giftermålet mellan Eva Magdalena Oxenstierna och Magnus Stenbock knöts band mellan två av landets mest politiskt tongivande släkter. I bevarade brev kan försöken att utnyttja släktingars kontakter följas och inte sällan var det kvinnor som fick förmedla böner om hjälpande händer. Eva Magdalena Oxenstierna uppmanades exempelvis flera gånger av sin make att be sin far lägga ett gott ord för honom innan han kom i svensk krigstjänst och genom egna bedrifter kunde göra karriär.

Magnus Stenbocks krigstjänst medförde många års frånvaro. Förvaltningen och driften av godsen låg därför huvudsakligen på Eva Magdalena Oxenstierna. Storjordbruk drevs på bland annat Rånäs i Uppland, men godset Vapnö utanför Halmstad verkar ha varit navet i ekonomin. Utöver att bedriva traditionellt jordbruk rustade Eva Magdalena Oxenstierna upp det gamla stuteriet samt drog igång tillverkning av tapeter. Under den tid som maken var guvernör i Skåne ingick representation i Eva Magdalena Oxenstiernas uppgifter. Jakter, middagar och ståndsmässigt umgänge i kurorten Ramlösa var några av inslagen.

Eva Magdalena Oxenstiernas livsgärningar var kanske inte märkvärdigare än andra adliga kvinnors. Men eftersom brevväxlingen mellan henne och maken till stor del har bevarats och även givits ut i tryck är det möjligt att på nära håll följa vad som förväntades av en högadlig kvinna i stormaktstidens slutskede – och hur förväntningarna infriades.

Makens krigstjänst resulterade i flera framgångar men 1713 blev Magnus Stenbock tillfångatagen och satt fängslad norr om Köpenhamn fram till sin död 1717. Efter begravning där fördes kistan till Vapnö och när Eva Magdalena Oxenstierna själv avled fem år senare forslades både hennes och makens kista till Uppsala för att begravas i Oxenstiernas familjegrav i domkyrkan.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Eva Magdalena Bengtsdotter Oxenstierna, www.skbl.se/sv/artikel/EvaMagdalenaOxenstierna, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-18.
Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Magdalena Stenbock
 • Father: Bengt Gabrielsson Oxenstierna
 • Sister: Anna Margareta Oxenstierna
fler...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, Rosersberg: Privatundervisning i språk


Activities

 • Profession: Godsförvaltare, representativ verksamhet som grevinna


Contacts

 • Friend: Hedvig Sofia, prinsessa av Sverige


Residences

 • Birthplace: Rosersberg
 • Rosersberg
 • Vapnö
 • Place of death: Vapnö


Sources

Literature
 • Eriksson, Ingvar, Karolinen Magnus Stenbock, Atlantis, Stockholm, 2007

 • Marklund, Andreas, Stenbock: ära och ensamhet i Karl XII:s tid, Historiska media, Lund, 2008

 • Norrhem, Svante, Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic Press, Lund, 2007

 • Stenbock, Magnus & Oxenstierna, Eva, Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna: en brefväxling, Norstedt, Stockholm, 1913-1914