Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Eva Hilda Cecilia Pineus

1905-09-261985-03-29

Kvinnosakskvinna, grundare av Kvinnohistoriskt arkiv

Eva Pineus grundade tillsammans med Asta Ekenvall och Rosa Malmström Kvinnohistoriskt arkiv (numera KvinnSam).

Eva Pineus föddes i Djursholm. Hon var dotter till civilingenjör Lennart Palme och hans hustru Cecilia, född Günther. Efter studentexamen 1924 vid Djursholms samskola studerade hon språk, bland annat i Frankrike och USA. Hon tjänstgjorde en tid vid Kungliga biblioteket och gifte sig därefter 1930 med Kaj Pineus, sedermera dispaschör och kommunalpolitiker i Göteborg. De fick tre barn tillsammans.

Eva Pineus var aktiv inom Folkpartiet kvinnoförbund i Göteborg och under dess tidigare år sekreterare i förbundet. Åren 1947-1952 var hon ordförande i Fredrika-Bremer- Förbundets göteborgskrets. Under denna tid inleddes och utvecklades på hennes initiativ ett viktigt och bestående samarbete med kvinnoorganisationer i övriga nordiska länder.

Eva Pineus hade ett stort intresse för konst. Åren 1947-1967 var hon medlem i styrelsen för Konstindustriskolan i Göteborg, 1955-1967 i styrelsen för konstföreningen Spiran och 1961-1972 ordförande i Röhsska museets vänner.

När Asta Ekenvall och Rosa Malmström började arbeta för att skapa ett kvinnohistoriskt arkiv, med syfte att främja kvinnoforskningen genom att samla in material om och av kvinnor och göra det tillgängligt, tog de kontakt med Eva Pineus i hennes egenskap av ordförande för Fredrika-Bremer-Förbundet. Hennes stöd blev av stor vikt vid grundandet av Kvinnohistoriskt arkiv 1958. Av protokollet framgår att de tre möttes i Rosa Malmströms bostad för att konstituera stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv. Asta Ekenvall blev ordförande, Rosa Malmström arkivarie och Eva Pineus sekreterare. De tre grundarna kompletterade varandra och bidrog var och en med sin särskilda kompetens: Asta Ekenvall med de vetenskapliga kraven och idéerna, Rosa Malmström med bibliografiskt kunnande och Eva Pineus med sin organisationsvana och sitt omfattande nätverk.

Eva Pineus gjorde en betydelsefull insats som lobbyist och anslagssökare. Hon författade otaliga ansökningar om medel. Att så många beviljades kan tillskrivas hennes goda argumentationsförmåga och utomordentliga förbindelser. På ett skickligt sätt höll hon arkivet ekonomiskt flytande fram till dess att en avlönad bibliotekarietjänst inrättades för arkivet vid Göteborgs universitetsbibliotek. Hon deltog aktivt i verksamheten tills samlingarna införlivades med Göteborgs universitetsbibliotek 1971.

Eva Pineus avled 1985 och är begravd på Kvibergs kyrkogård.


Inger ErikssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Eva Hilda Cecilia Pineus, www.skbl.se/sv/artikel/EvaPineus, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Inger Eriksson), retrieved 2020-01-24.
Other Names

  Maiden name: Palme


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Jeanna Cecilia Palme, född Günther, omgift Fogelqvist
 • Father: Lennart Palme
 • Brother: Sten Henrik Ernst Palme
fler...


Education

 • Läroverk, Djursholm, Djursholms samskola
 • Övrigt, Frankrike: Språkstudier i Frankrike
 • Övrigt, USA: Språkstudier i USA


Activities

 • Yrke: Bibliotikarie, Kungliga biblioteket


Organisations


 • Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund
  Sekreterare
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Ordförande
fler...


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Djursholm
 • Stockholm
fler...


Sources

Litteratur
 • Bibliotheca feminarum: om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år, Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Univ. (distr.), Göteborg, 1984Further References

LIBRIS