Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Hilda Cecilia Pineus

1905-09-261985-03-29

Kvinnosakskvinna, grundare av Kvinnohistoriskt arkiv

Eva Pineus grundade tillsammans med Asta Ekenvall och Rosa Malmström Kvinnohistoriskt arkiv (numera KvinnSam).

Eva Pineus föddes i Djursholm. Hon var dotter till civilingenjör Lennart Palme och hans hustru Cecilia, född Günther. Efter studentexamen 1924 vid Djursholms samskola studerade hon språk, bland annat i Frankrike och USA. Hon tjänstgjorde en tid vid Kungliga biblioteket och gifte sig därefter 1930 med Kaj Pineus, sedermera dispaschör och kommunalpolitiker i Göteborg. De fick tre barn tillsammans.

Eva Pineus var aktiv inom Folkpartiet kvinnoförbund i Göteborg och under dess tidigare år sekreterare i förbundet. Åren 1947–1952 var hon ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundets göteborgskrets. Under denna tid inleddes och utvecklades på hennes initiativ ett viktigt och bestående samarbete med kvinnoorganisationer i övriga nordiska länder.

Eva Pineus hade ett stort intresse för konst. Åren 1947–1967 var hon medlem i styrelsen för Konstindustriskolan i Göteborg, 1955–1967 i styrelsen för konstföreningen Spiran och 1961–1972 ordförande i Röhsska museets vänner.

När Asta Ekenvall och Rosa Malmström började arbeta för att skapa ett kvinnohistoriskt arkiv, med syfte att främja kvinnoforskningen genom att samla in material om och av kvinnor och göra det tillgängligt, tog de kontakt med Eva Pineus i hennes egenskap av ordförande för Fredrika-Bremer-Förbundet. Hennes stöd blev av stor vikt vid grundandet av Kvinnohistoriskt arkiv 1958. Av protokollet framgår att de tre möttes i Rosa Malmströms bostad för att konstituera stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv. Asta Ekenvall blev ordförande, Rosa Malmström arkivarie och Eva Pineus sekreterare. De tre grundarna kompletterade varandra och bidrog var och en med sin särskilda kompetens: Asta Ekenvall med de vetenskapliga kraven och idéerna, Rosa Malmström med bibliografiskt kunnande och Eva Pineus med sin organisationsvana och sitt omfattande nätverk.

Eva Pineus gjorde en betydelsefull insats som lobbyist och anslagssökare. Hon författade otaliga ansökningar om medel. Att så många beviljades kan tillskrivas hennes goda argumentationsförmåga och utomordentliga förbindelser. På ett skickligt sätt höll hon arkivet ekonomiskt flytande fram till dess att en avlönad bibliotekarietjänst inrättades för arkivet vid Göteborgs universitetsbibliotek. Hon deltog aktivt i verksamheten tills samlingarna införlivades med Göteborgs universitetsbibliotek 1971.

Eva Pineus avled 1985 och är begravd på Kvibergs kyrkogård.


Inger Eriksson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Hilda Cecilia Pineus, www.skbl.se/sv/artikel/EvaPineus, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Inger Eriksson), hämtad 2024-04-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Palme


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Jeanna Cecilia Palme, född Günther, omgift Fogelqvist
 • Far: Lennart Palme
 • Bror: Sten Henrik Ernst Palme
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Djursholm, Djursholms samskola
 • Övrigt, Frankrike: Språkstudier i Frankrike
 • Övrigt, USA: Språkstudier i USA


Verksamhet

 • Yrke: Bibliotikarie, Kungliga biblioteket
 • Ideellt arbete: Sekreterare, medgrundare, Kvinnohistoriskt arkiv, senare KvinnSam


Kontakter

 • Kollega: Astrid, kallad Asta, Ekenvall
 • Kollega: Rosa Malmström


Organisationer

 • Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund
  Sekreterare
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Ordförande
 • Konstföreningen Spiran
  Styrelseledamot
 • Röhsska museets vänner
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Djursholm
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Bibliotheca feminarum: om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år, Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Univ. (distr.), Göteborg, 1984Vidare referenser

LIBRIS