Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eriksson, Inger

†2017, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, föreståndare vid Kvinnohistoriska samlingarna (nuvarande KvinnSam) åren 1995-2008

Har bland annat publicerat:
  • Kvinno-, mans- och genusforskning. Kartläggning och behovsanalys av informationsförsörjningen (1997) (Inger Erikssons bidrag är postumt redigerade av Lisbeth Larsson)


Artiklar i SKBL: