Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ingeborg Kristina Kastman

1901-11-091995-10-18

Sjuksköterska, husmor, museigrundare

Ingeborg Kastman, kallad Bojan, var sjuksköterska, husmor och museigrundare. Hon skapade Medicinhistoriska museet i Göteborg.

Ingeborg Kastman föddes i Lund och var äldst av fem syskon. Hennes föräldrar var kyrkoherden i Hardeberga utanför Lund Gustaf Alexander Kastman och hans hustru Maria Dorothea Hasselqvist. Ingeborg Kastman förblev ogift.

Efter avslutad skolgång arbetade Ingeborg Kastman några terminer som småskollärare i Småland. Hon ändrade sedan yrkesinriktning och sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hon kom dit som sjuksköterskeelev 1923 och utexaminerades 1926. Efter att ha tjänstgjort som sjuksköterska några år blev hon husmor på det gamla Barnbördshuset vid Övre Husargatan och senare, 1933–1945, föreståndare för Sahlgrenska sjukhusets centralförråd. Där stannade hon tills hon gick i pension.

När den nya kvinnokliniken på Sahlgrenska sjukhuset skulle invigas på 1930-talet tog Ingeborg Kastman till vara gamla instrument, textilier och inventarier som låg bortglömda på vinden till det gamla barnbördshuset. Hon tog hand om det som hon tyckte var av intresse och borde bevaras för framtiden och rengjorde och renoverade de gamla instrumenten och textilierna. Det blev början på en samling som växte och blev allt mer känd, vilket gjorde att många självmant bidrog med gamla föremål. En särskild raritet var Sveriges äldsta ambulans, byggd i Heidelberg 1856. Samlingen kom så småningom att utgöra grunden till det medicinhistoriska museet vars föreståndare hon blev 1962.

Ingeborg Kastman bodde på Sahlgrenska sjukhuset och till en början hade hon föremålen hemma hos sig. Så småningom ställde sjukhusdirektören Hugo Höglund ett stort vindsutrymme på Sahlgrenska till förfogande för hennes samling. Då kungen 1959 kom för att inviga det nya stora Centralkomplexet på Sahlgrenska anordnades en specialutställning av Ingeborg Kastmans samling. Efter detta förbättrades lokalerna och allmänheten kunde efter överenskommelse göra besök. Museivinden byggdes om och det nya museet stod klart 1962 med Ingeborg Kastman som föreståndare.

Ingeborg Kastman lämnade inte sitt museum förrän 1975 då hon var 74 år. Museet skulle då flytta till nya lokaler i Sociala Huset, före detta Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, vid Grönsakstorget. År 1976 invigdes de nya lokalerna och 1977 öppnades museet för allmänheten. Tio år senare, 1986, flyttade Medicinhistoriska museet in i Oterdahlska huset, på sin tid ”det andra” Sahlgrenska, där det fortfarande (2018) finns.

Ingeborg Kastman har rönt stor uppskattning för sina insatser. Hon fick Göteborgs Stads förtjänsttecken 1954, blev hedersdoktor vid medicinska fakulteten 1968 och förärades också Illis quorum. Hon har fått en gångväg uppkallad efter sig, Syster Bojans Backe på Södra Guldheden.

Ingeborg Kastman avled 1995. Hon är begravd på Norra kyrkogården i Lund.


Inger Eriksson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ingeborg Kristina Kastman, www.skbl.se/sv/artikel/IngeborgKristinaKastman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Inger Eriksson), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Smeknamn: Bojan


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Dorothea Hasselqvist
 • Far: Gustaf Alexander Kastman
 • Syster: Margit Elisabeth Kastman
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Göteborg: Sjuksköterskeutbildning, Sahlgrenska sjukhuset


Verksamhet

 • Yrke: Småskollärare, Småland
 • Yrke: Sjuksköterska, Sahlgrenska sjukhuset
 • Yrke: Husmor, t o m 1933 Barnbördshuset, 1933–1945 föreståndare, Sahlgrenska sjukhusets centralförråd
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Inger Wikström Haugen


Bostadsorter

 • Födelseort: Lund
 • Lund
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Carlson, Gösta, Sjukvården i Göteborg 200 år: [1782-1982] : en presentation, Göteborgs sjukvårdsstyr., Göteborg, 1982

 • Wikström-Haugen, Inger, 'Sagan om Medicinhistoriska museet i Göteborg', Minimus: senaste nytt från Göteborgs museer, S. 4, 1981Vidare referenser

Uppslagsverk
 • Eriksson, Inger, ’Kastman, Ingeborg (Bojan) Kristina: (1901-1995), sjuksköterska, husmor och museigrundare’, Hundrade och en Göteborgskvinnor, S. 132-134, Göteborg, 2018