Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Greta Adrian

1893-03-131981-04-01

Physical education instructor

Greta Adrian var en pionjär inom svensk gymnastikutbildning. Tillsammans med sin make, gymnastikdirektör Sam Adrian, utformade hon den så kallade Örebro-gymnastiken, känd för sitt nytänkande inom såväl den manliga som kvinnliga elitgymnastiken. Under 1940- och 1950-talet revolutionerade hon gymnastikundervisningen för såväl flickor som pojkar i den svenska skolan.

Greta Adrian genomgick sin utbildning vid Gymnastiska centralinstitutet, nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 1913-1915. Därefter var hon verksam i Örebro, där hennes make var anställd som gymnastikdirektör vid Karolinska läroverket. Efter tredje barnets födelse tjänstgjorde hon, 1933-1958, som gymnastikdirektör vid Högre allmänna läroverket för flickor i Örebro.

Redan 1916 startade Greta Adrian en gymnastikförening med arbetare från en av Örebros skofabriker, Arbetarnas gymnastikförening. Hon tog bort kommandoprincipen inom den traditionella linggymnastiken och omvandlade den fristående gymnastiken till långa serier av rörelser. Arbetarnas Elit, som Greta Adrian ledde ända fram till 1934, kom att bli Sveriges mest uppmärksammade manliga elittrupp. Hon startade också en gymnastikförening för kvinnor. Den kallades De Grå efter gymnastikdräktens färg. Greta Adrian ledde den genom att spela egna improvisationer på piano. Även De Grå kom att bli en berömd elittrupp.

Greta Adrian gav ut en rad läroböcker i gymnastik. Hon skrev också debattinlägg och kåserier. I boken Kilsbergen berättar, 1969, ger hon sin hyllning till Närkes natur. Till hennes verk hör också tonsättningar av dikter av Jeremias i Tröstlösa, Harriet Löwenhielm och Dan Andersson.

Greta Adrian tilldelades medaljen Illis quorum för sina samhällsnyttiga insatser. Hon har fått en gata i Örebro uppkallad efter sig, Greta Adrians väg. Hennes namn är även inristat på Närkestenen tillsammans med ett hundra bemärkta "söner och döttrar av Närke".

Greta Adrian avled 1981.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Greta Adrian, www.skbl.se/sv/artikel/GretaAdrian, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-01-20.
Other Names

  Maiden name: Borg


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Alma Frideborg Ahlström
 • Father: Harald Hubert Borg
 • Husband: Karl Fredrik Samuel /Sam/ Adrian
fler...


EducationActivities

 • Profession: Gymnastiklärare
 • Profession: Kompositör, tonsättare
 • Profession: Författare


Organisations

 • Arbetarnas gymnastikförening
  Grundare och ledare
 • De Grå, gymnastikförening för kvinnor
  Grundare och ledare


Residences

 • Birthplace: Örebro
 • Örebro
 • Place of death: Örebro


Prices/awardsSourcesFurther References