Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Mathilda Johanna (Hanna) Nordström

1862-09-291953-02-17

Pioneering trade union leader

This article is awaiting translation

Hanna Nordström var cigarrmakare och den första kvinnliga ordföranden i Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige.

Hanna Nordström föddes 20 september 1862. Hon gifte sig senare med instrumentmakaren Robert Nordström som hon också fick två barn tillsammans med. De separerade 1896.

Hanna Nordström var cigarrmakare och engagerade sig i arbetsvillkoren för sin yrkeskår. Tobaksarbetarna bildade sin fackförening 1884, som en av de tidigaste i Stockholm. Att kvinnor, som Hanna Nordström, tog plats i föreningen fick betydelse för hela tobaksproduktionen. Från slutet av 1890-talet fanns inte särskilda ackord för män och kvinnor, utan samma lönesättning kom att gälla för alla arbetare.

Anslutningen till fackföreningen var stor. År 1898 hade Stockholmsföreningen 1 300 medlemmar, 620 män och 670 kvinnor. Kvinnorna fick redan från start stor plats i föreningen, de skickade ofta kvinnliga ombud till socialdemokratiska partiets kongress och år 1904 valdes den första kvinnan till ordförande i föreningen: Hanna Nordström. Det är sannolikt första gången en kvinna nådde den posten i en fackförening för både män och kvinnor. Hon behöll ordförandeposten i ett år men fortsatte engagera sig som ombud till partikongresser och konferenser. År 1913 valdes hon in som ledamot och vice sekreterare i förbundsstyrelsen.

Åren 1915–1916 var ett tufft år för det Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige. Medlemsantalet var nedåtgående. Vid årsskiftet 1916 var antalet medlemmar 1 519 mot det tidigare årets 2 334 och antalet avdelningar sjönk från 15 till 7. Under 1915 avgick också Hanna Nordström som ordförande efter “svår och långvarig sjukdom”. Hon efterträddes av Anna Wester.

Hanna Nordström avled 1953 och är begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.


Camilla Bergvall


Published 2020-12-22You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Mathilda Johanna (Hanna) Nordström, www.skbl.se/sv/artikel/HannaNordstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-01-18.
Other Names

  Maiden name: Lock


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Euphrosyne Johanna Lock
 • Father: Carl August Lock
 • Sister: Augusta Josefina Lock
more ...


Education

 • Folkskola, Stockholm


Activities

 • Profession: Cigarrmakare


Contacts

 • Colleague: Anna Wester


Organisations

 • Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige (senare Svenska tobaksindustriarbetareförbundet)
  Ordförande to m 1905, styrelseledamot, vice sekreterare 1913–1916


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Sources

Literature


Further ReferencesHanna Nordström. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Hanna Nordström. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

19th century 20th century Trade unionist