Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Mathilda Johanna (Hanna) Nordström

1862-09-291953-02-17

Facklig ledare, pionjär

Hanna Nordström var cigarrmakare och den första kvinnliga ordföranden i Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige.

Hanna Nordström föddes 20 september 1862. Hon gifte sig senare med instrumentmakaren Robert Nordström som hon också fick två barn tillsammans med. De separerade 1896.

Hanna Nordström var cigarrmakare och engagerade sig i arbetsvillkoren för sin yrkeskår. Tobaksarbetarna bildade sin fackförening 1884, som en av de tidigaste i Stockholm. Att kvinnor, som Hanna Nordström, tog plats i föreningen fick betydelse för hela tobaksproduktionen. Från slutet av 1890-talet fanns inte särskilda ackord för män och kvinnor, utan samma lönesättning kom att gälla för alla arbetare.

Anslutningen till fackföreningen var stor. År 1898 hade Stockholmsföreningen 1 300 medlemmar, 620 män och 670 kvinnor. Kvinnorna fick redan från start stor plats i föreningen, de skickade ofta kvinnliga ombud till socialdemokratiska partiets kongress och år 1904 valdes den första kvinnan till ordförande i föreningen: Hanna Nordström. Det är sannolikt första gången en kvinna nådde den posten i en fackförening för både män och kvinnor. Hon behöll ordförandeposten i ett år men fortsatte engagera sig som ombud till partikongresser och konferenser. År 1913 valdes hon in som ledamot och vice sekreterare i förbundsstyrelsen.

Åren 1915–1916 var ett tufft år för det Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige. Medlemsantalet var nedåtgående. Vid årsskiftet 1916 var antalet medlemmar 1 519 mot det tidigare årets 2 334 och antalet avdelningar sjönk från 15 till 7. Under 1915 avgick också Hanna Nordström som ordförande efter “svår och långvarig sjukdom”. Hon efterträddes av Anna Wester.

Hanna Nordström avled 1953 och är begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-12-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Mathilda Johanna (Hanna) Nordström, www.skbl.se/sv/artikel/HannaNordstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Lock


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Euphrosyne Johanna Lock
 • Far: Carl August Lock
 • Syster: Augusta Josefina Lock
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Stockholm


Verksamhet

 • Yrke: Cigarrmakare


Kontakter

 • Kollega: Anna Wester


Organisationer

 • Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige (senare Svenska tobaksindustriarbetareförbundet)
  Ordförande to m 1905, styrelseledamot, vice sekreterare 1913–1916


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur


Vidare referenserHanna Nordström. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Hanna Nordström. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Arbetarrörelsen Facklig verksamhet Industriarbetare Ledare