Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hedvig (Hedda) Maria Åhlin

1866-02-141920-05-24

School principal

This article is awaiting translation

Hedda Åhlin var föreståndare för Åhlinska skolan och brorsdotter till Karin Åhlin, som var skolans grundare.

Hedda Åhlin föddes 1866 i Långsele, där hennes far Paul August Åhlin var regementskommissarie vid Sollefteå regemente. Hennes mor var Catharina Sofia Vilhelmina Hjärne. Hon dog när Hedda Åhlin var bara fyra år. Därför flyttade Hedda Åhlin redan som barn till Stockholm för att inackorderas hos faderns syskon. Bland fastrarna fanns Karin Åhlin, som grundat Åhlinska skolan. Det var en flickskola och där arbetade även fler fastrar. Hedda Åhlin skrevs in vid skolan som dess yngsta elev. Direkt efter avslutad skolgång fick hon tjänst vid skolan som lärare. Hon undervisade hela sitt liv i kristendomskunskap. Utöver kristendomsundervisningen hade hon också ett stort intresse för sång- och musikundervisning och beskrevs i sin samtid som musikaliskt begåvad.

När Karin Åhlin avled efterträddes hon av Hedda Åhlin. Under hennes ledning fortsatte skolan sin expansion både i fråga om utökat antal elevplatser och i fråga om skollokaler. År 1906 kunde skolan flytta till ett helt nytt modernt skolhus på Dalagatan 16–18.

År 1900 blev Lydia Wahlström studierektor vid Åhlinska skolan. Av Lydia Wahlströms omfattande bevarade brevväxling framgår att relationen mellan henne och Hedda Åhlin inte alltid var helt konfliktfri.

Hedda Åhlins liv kretsade kring skolan. Lärare och före detta elever verkar ha utgjort en stor del av hennes sociala liv. Vid hennes begravning i maj 1920 framförde skolans flickkör sånger för att hedra sin bortgångna föreståndare.

Hedda Åhlin är begravd i släktgraven på Norra begravningsplatsen i Solna. Karin Åhlin vilar i samma grav.


Sara Backman Prytz


Published 2021-03-09You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hedvig (Hedda) Maria Åhlin, www.skbl.se/sv/artikel/HedvigHeddaMariaAhlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Sara Backman Prytz), retrieved 2021-07-30.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Catharina Sofia Vilhelmina Hjärne
 • Father: Paul August Åhlin
 • Brother: Paul Urban Åhlin
more ...


EducationActivities

 • Profession: Lärare, fr o m 1900 föreståndare, Åhlinska skolan


Contacts

 • Relative: Karin Åhlin, faster
 • Colleague: Lydia Wahlström


Residences

 • Birthplace: Sollefteå
 • Sollefteå
 • Stockholm
 • Place of death: Uppsala


Sources

Literature
 • Sundström, Erland (red.), Wallin-Åhlinska samgymnasiet: exit schola memorabilis, Stockholm, 1972Further References

Litteratur
 • Eman, Greger, Nya himlar över en ny jord: om Klara Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska vänskapskärleken, Ellerström, Lund, 1993