Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Backman Prytz, Sara

lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar ca 1880-1930 (2014)

  • Arkivkurragömma med historiens flickor. Ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor (2017)


Articles in SKBL: