Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Helga Maria Silverstolpe

1881-07-281956-04-01

Suffragette, teacher

This article is awaiting translation

Helga Silverstolpe var adoptivdotter till Anna Whitlock och arbetade på Whitlockska samskolan. Hon var aktiv i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR) och ordförande i lokalföreningen i Västerås.

Helga Silverstolpe föddes 1881 som femte barn till fabriksarbetaren Per Olof Norling och hans första maka Klara Charlotta Norling, född Johansson. Några månader efter yngsta syskonets födelse dog modern. Fadern gifte om sig och fick två söner i det nya äktenskapet.

Innan Helga Silverstolpes moder avled hade hon kommit överens med sin man om att dottern skulle få flytta som fosterbarn till Anna Whitlock, skolpionjären som grundat Whitlockska flickskolan (senare Whitlockska samskolan) i Stockholm 1878. Anna Whitlock var ensamstående och så småningom utvecklades relationen mellan henne och Helga Silverstolpe till att bli varm och respektfull. Hon fick gå i Whitlockska flickskolan och under en tid var hon även barnflicka hos Carl och Karin Larsson. Den kände konstnären målade ett porträtt av Helga Silverstolpe som fick hänga på skolan fram till dess nedläggning 1978. Målningen finns även med i bakgrunden på Natanael Beskows porträtt av Anna Whitlock.

Annas Whitlocks engagemang för kvinnlig rösträtt genomsyrade uppväxten för Helga Silverstolpe. Hon träffade andra vapendragare för kvinnans rätt i samhället i samband med att exempelvis Ellen Key, Emilia Broomé och Ann Margret Holmgren besökte hemmet. Så småningom fick Helga Silverstolpe anställning som lärare på Anna Whitlocks småbarnskola som 1893 bytte namn till Stockholms nya samskola. Där stannade hon fram till sitt giftermål. År 1903 förlovade hon sig med Helge Silverstolpe och två år senare vigdes de i Djursholm. Helge Silverstolpe var ingenjör och blev så småningom disponent på Surahammars bruk. Tillsammans fick paret fyra barn mellan åren 1907 och 1921.

Hösten 1906 bildades i Västerås en avdelning av FKPR, lokalavdelning av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Helga Silverstolpe var engagerad i Västeråsavdelningen och satt under ett antal år som dess ordförande och centralstyrelsemedlem. Vid årsmötet 1916 valdes Anna Löfgren till vice ordförande och de övriga i styrelsen blev Nina Benner-Anderson, centralstyrelsesuppleant, Emelie Bergström, Ruth Randall Edström, Vira Eklund, Anna von Essen, Ida Johansson och Ester Kolmodin.

I februari 1956 råkade makarna Silverstolpe ut för en trafikolycka. Bilen som de färdades i kolliderade med en tankbil och båda fördes med ambulans till sjukhus. Helge Silverstolpe klarade sig med några små blessyrer medan Helga Silverstolpe fick revbensbrott samt arm- och knäskador. Några veckor senare avled Helga Silverstolpe den 1 april 1956. I hennes dödsannons undanbads begravningstal. Hon blev 74 år.


Ulla Åshede


Published 2021-03-29You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Helga Maria Silverstolpe, www.skbl.se/sv/artikel/HelgaSilverstolpe, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Ulla Åshede), retrieved 2021-06-13.
Other Names

  Maiden name: Norling
  Adoptive name: Whitlock


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Klara Charlotta Norling, född Johansson
 • Father: Per Olof Norling
 • Adoptive mother: Anna Whitlock
more ...


EducationActivities

 • Profession: Lärare, Anna Whitlocks småbarnsskola
 • Profession: Barnflicka hos Karin Larsson


Contacts

 • Friend: Anna Löfgren
 • Friend: Anna Elisabeth von Essen
 • Friend: Ester Kolmodin
more ...


Organisations

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Ordförande, Västeråskretsen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Ledamot, Centralstyrelsen


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Västerås
more ...


SourcesFurther References

Litteratur
 • ’Helga Silverstolpe’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1956-04-03Helga Silverstolpe. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Helga Silverstolpe. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

19th century 20th century Suffrage Women's movement Teachers