Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Helga Maria Silverstolpe

1881-07-281956-04-01

Rösträttskvinna, lärare

Helga Silverstolpe var adoptivdotter till Anna Whitlock och arbetade på Whitlockska samskolan. Hon var aktiv i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR) och ordförande i lokalföreningen i Västerås.

Helga Silverstolpe föddes 1881 som femte barn till fabriksarbetaren Per Olof Norling och hans första maka Klara Charlotta Norling, född Johansson. Några månader efter yngsta syskonets födelse dog modern. Fadern gifte om sig och fick två söner i det nya äktenskapet.

Innan Helga Silverstolpes moder avled hade hon kommit överens med sin man om att dottern skulle få flytta som fosterbarn till Anna Whitlock, skolpionjären som grundat Whitlockska flickskolan (senare Whitlockska samskolan) i Stockholm 1878. Anna Whitlock var ensamstående och så småningom utvecklades relationen mellan henne och Helga Silverstolpe till att bli varm och respektfull. Hon fick gå i Whitlockska flickskolan och under en tid var hon även barnflicka hos Carl och Karin Larsson. Den kände konstnären målade ett porträtt av Helga Silverstolpe som fick hänga på skolan fram till dess nedläggning 1978. Målningen finns även med i bakgrunden på Natanael Beskows porträtt av Anna Whitlock.

Annas Whitlocks engagemang för kvinnlig rösträtt genomsyrade uppväxten för Helga Silverstolpe. Hon träffade andra vapendragare för kvinnans rätt i samhället i samband med att exempelvis Ellen Key, Emilia Broomé och Ann Margret Holmgren besökte hemmet. Så småningom fick Helga Silverstolpe anställning som lärare på Anna Whitlocks småbarnskola som 1893 bytte namn till Stockholms nya samskola. Där stannade hon fram till sitt giftermål. År 1903 förlovade hon sig med Helge Silverstolpe och två år senare vigdes de i Djursholm. Helge Silverstolpe var ingenjör och blev så småningom disponent på Surahammars bruk. Tillsammans fick paret fyra barn mellan åren 1907 och 1921.

Hösten 1906 bildades i Västerås en avdelning av FKPR, lokalavdelning av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Helga Silverstolpe var engagerad i Västeråsavdelningen och satt under ett antal år som dess ordförande och centralstyrelsemedlem. Vid årsmötet 1916 valdes Anna Löfgren till vice ordförande och de övriga i styrelsen blev Nina Benner-Anderson, centralstyrelsesuppleant, Emelie Bergström, Ruth Randall Edström, Vira Eklund, Anna von Essen, Ida Johansson och Ester Kolmodin.

I februari 1956 råkade makarna Silverstolpe ut för en trafikolycka. Bilen som de färdades i kolliderade med en tankbil och båda fördes med ambulans till sjukhus. Helge Silverstolpe klarade sig med några små blessyrer medan Helga Silverstolpe fick revbensbrott samt arm- och knäskador. Några veckor senare avled Helga Silverstolpe den 1 april 1956. I hennes dödsannons undanbads begravningstal. Hon blev 74 år.


Ulla Åshede


Publicerat 2021-03-29Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Helga Maria Silverstolpe, www.skbl.se/sv/artikel/HelgaSilverstolpe, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Norling
  Adoptivnamn: Whitlock


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Klara Charlotta Norling, född Johansson
 • Far: Per Olof Norling
 • Adoptivmor: Anna Whitlock
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Lärare, Anna Whitlocks småbarnsskola
 • Yrke: Barnflicka hos Karin Larsson


Kontakter

 • Vän: Anna Löfgren
 • Vän: Anna Elisabeth von Essen
 • Vän: Ester Kolmodin
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Ordförande, Västeråskretsen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Ledamot, Centralstyrelsen


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Västerås
fler ...


KällorVidare referenser

Litteratur
 • ’Helga Silverstolpe’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1956-04-03Helga Silverstolpe. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Helga Silverstolpe. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kvinnorörelsen Lärare Rösträtt