Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ida Amalia von Plomgren

1870-09-091960-03-26

Fencer, proponent of women's issues, writer

This article is awaiting translation

Ida von Plomgren var svensk mästare i florettfäktning och engagerad i flera sociala frågor som rörde kvinnors rättigheter. Hon var dessutom en flitig skribent och manusförfattare.

Ida von Plomgren föddes år 1870 på herrgården Måstena i Södermanland. Hon var dotter till överste Erland Plomgren och friherrinnan Lotten von Plomgren, född Liljencrantz, och växte upp under välbärgade förhållanden. Redan som ung intresserade sociala frågor henne, i synnerhet kvinnors rättigheter. Hon kom därför att ägna hela sitt yrkesliv åt Fredrika-Bremer-Förbundet där hon var verksam på olika positioner i närmare fyrtio år.

Trettio år gammal blev Ida von Plomgren anställd på Fredrika-Bremer-Förbundets byrå som sekreterare och blev senare chef för deras yrkesrådgivningsbyrå. Hon var även medlem i styrelsen samt ordförande i Stockholmskretsen under sitt långa engagemang i föreningen.

Ida von Plomgren hade ett idrottsligt intresse och blev svensk mästare i florettfäktning år 1909. Hon var även vice ordförande i Stockholms Kvinnliga Fäktklubb som grundades 1905 och skulle ”ivra för fäktning som kvinnlig idrott” men också ”främja ett gott och glatt kamratskap bland sina medlemmar”.

Förutom sitt engagemang i dessa två föreningar var hon också engagerad i Sällskapet Nya Idun och Lyceumklubben där hon fick utlopp för både administrativa och litterära talanger. Tillsammans med Annie Bergman skrev hon spex, som Mozarttravestin Figges bröllop, 1933, och Den gudomliga äppelkompotten, den senare till sällskapets 50-årsfest 1935. I sitt uppdrag i fäktklubben skrev hon årligen teaterpjäser för klubben.

Hon publicerade även artiklar i andra tidningar och tidskrifter. I tidningen Hertha bidrog hon bland annat år 1914 med en lång artikel om kvinnor inom fäktningskonsten där hon redogjorde för sportens historia och varför fler kvinnor borde utöva den: “Fäktkonsten har även ett stort psykologiskt intresse, ty det finnes väl knappast någon sport, vid vars utövning så många av karaktärens förtjänster och brister blottas så obarmhärtigt.”

År 1934 tilldelades hon Illis quorum i åttonde storleken och 1941 Patriotiska sällskapets guldmedalj. Ida von Plomgren har beskrivits som en kvinna med stor humor, världsvana och lätthet att finna orden, både i glada och allvarliga situationer. Hon avled i Stockholm år 1960.


Camilla Bergvall


Published 2020-08-29You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ida Amalia von Plomgren, www.skbl.se/sv/artikel/IdaAmaliavonPlomgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2020-09-28.
Other Names

  Nickname: Plom


Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Charlotta Johanna Jakobina, kallad Lotten, von Plomgren, född Liljencrantz
 • Father: Anders Erland Peter von Plomgren
 • Sister: Charlotta Gustava Jakobina Lovisa, kallad Lotten, von Plomgren, gift Stjernstedt
more ...


Education

 • Folkskola,


Activities

 • Profession: Sekreterare, Fredrika-Bremer-Förbundets byrå
 • Profession: Chef, Fredrika-Bremer-Förbundets rådgivningsbyrå
 • Non-profit work: Styrelseledamot, Lanthushållningsseminariet vid Rimforsa


Contacts

 • Friend: Annie Bergman
 • Friend: Sigrid Leijonhufvud


Organisations

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Sekreterare 1916–1937, styrelsemedlem 1917–1942, ordförande Stockholmskretsen 1931–1938
 • Sällskapet Nya Idun
  Ordförande
 • Lyceumklubben i Stockholm
  Ordförande
more ...


Residences

 • Birthplace: Nyköping
 • Nyköping
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Prices/awardsSourcesFurther References

Litteratur
 • Corinna, ’Ida von Plomgren död’, Svenska Dagbladet, 1960-03-29Ida von Plomgren, 1930. Photo: Jæger hovfoto. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Ida von Plomgren, 1930. Photo: Jæger hovfoto. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Keywords

19th century 20th century Sport Women's movement Authors

Links