Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lovisa Josefina Holmlund

1827-02-211905-10-31

Artist

This article is awaiting translation

Josefina Holmlund var konstnär och ägnade sig i huvudsak åt landskapsmåleri. I sina tidigare målningar utgick hon från det akademiska måleri hon hade inspirerats av under sin studietid i Düsseldorf. I senare verk övergick hon till friluftsmåleriet med flera skildringar från det nordiska landskapet.

Josefina Holmlund föddes 1834 på Södermalm i Stockholm. Hennes far var Nils Zakrisson, grosshandlare och modern var Johanna Helena Holmlund, född Torsslow. Jospehina Holmlund växte upp i ett relativt välbärgat hem. Både Josefina Holmlund och hennes äldre syster Jeanette Möller blev konstnärer. Josefina Holmlund tog på 1850-talet lektioner i landskapsmåleri hos Tore Billing och Edvard Bergh, troligen var hon extraelev på Konstakademien. Hon gick också kurser på Slöjdskolan i Stockholm (nuvarande Konstfack).

På 1860-talet reste Josefina Holmlund till Düsseldorf och kom där att bo hos sin syster Jeanette Möller, vars make, den norske landskapsmålaren Nils Björnson Möller, gav Josefina Holmlund lektioner. I Düsseldorf tillägnade hon sig mycket av den bildtradition som hade vuxit fram vid Düsseldorfs konstakademi. Landskapen skildrades med stor detaljrikedom och var väl komponerade, gärna med lätt anekdotiska inslag i form av några personer, djur eller en båt. I sitt sena måleri övergick Josefina Holmlund till ett mer renodlat friluftsmåleri. De anekdotiska inslagen försvann och naturen blev mer direkt skildrad. Det var alltjämt de storslagna naturvyerna, i synnerhet de norska, som tilldrog sig hennes intresse.

Josefina Holmlund var en mycket produktiv konstnär men är sparsamt representerad i svenska museer. Hennes målningar förekommer däremot flitigt på auktioner. Hon är ett exempel på en etablerad konstnär som delvis har hamnat utanför den svenska konsthistorien. Verk av Josefina Holmlund finns bland annat i Länsmuseet Gävleborg och Helsingborgs museer. Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum förvärvade sina första målningar av konstnären så sent som på 2000-talet.

Josefina Holmlund avled i Stockholm 1905, och är gravsatt på Norra begravningsplatsen i Solna.


Hans Lindholm Öjmyr


Published 2020-11-15You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Lovisa Josefina Holmlund, www.skbl.se/sv/artikel/JosefinaHolmlund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Hans Lindholm Öjmyr), retrieved 2021-04-12.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Johanna Helena Holmlund, född Torsslow
 • Father: Nils Zakrisson Holmlund
 • Brother: Nils Oskar Holmlund
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Landskapsmåleri för Tore Billing och Edvard Bergh, ev extraelev på Konstakademien
 • Yrkesutbildning, Düsseldorf, Tyskland: Konststudier för Nils Björnson Möller


Activities

 • Profession: Konstnär


Contacts

 • Relative: Nils Björnson Möller, svåger
 • Relative: Olof Ulrik Torsslow, morbror
 • Relative: Sara Torsslow, moster


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Düsseldorf, Tyskland
 • Place of death: Stockholm


SourcesFurther ReferencesJosefina Holmlund in Idun nr 8, 1897. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)
Josefina Holmlund in Idun nr 8, 1897. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)

Keywords

19th century Artists

Links