Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lovisa Josefina Holmlund

1827-02-211905-10-31

Konstnär

Josefina Holmlund var konstnär och ägnade sig i huvudsak åt landskapsmåleri. I sina tidigare målningar utgick hon från det akademiska måleri hon hade inspirerats av under sin studietid i Düsseldorf. I senare verk övergick hon till friluftsmåleriet med flera skildringar från det nordiska landskapet.

Josefina Holmlund föddes 1834 på Södermalm i Stockholm. Hennes far var Nils Zakrisson, grosshandlare och modern var Johanna Helena Holmlund, född Torsslow. Jospehina Holmlund växte upp i ett relativt välbärgat hem. Både Josefina Holmlund och hennes äldre syster Jeanette Möller blev konstnärer. Josefina Holmlund tog på 1850-talet lektioner i landskapsmåleri hos Tore Billing och Edvard Bergh, troligen var hon extraelev på Konstakademien. Hon gick också kurser på Slöjdskolan i Stockholm (nuvarande Konstfack).

På 1860-talet reste Josefina Holmlund till Düsseldorf och kom där att bo hos sin syster Jeanette Möller, vars make, den norske landskapsmålaren Nils Björnson Möller, gav Josefina Holmlund lektioner. I Düsseldorf tillägnade hon sig mycket av den bildtradition som hade vuxit fram vid Düsseldorfs konstakademi. Landskapen skildrades med stor detaljrikedom och var väl komponerade, gärna med lätt anekdotiska inslag i form av några personer, djur eller en båt. I sitt sena måleri övergick Josefina Holmlund till ett mer renodlat friluftsmåleri. De anekdotiska inslagen försvann och naturen blev mer direkt skildrad. Det var alltjämt de storslagna naturvyerna, i synnerhet de norska, som tilldrog sig hennes intresse.

Josefina Holmlund var en mycket produktiv konstnär men är sparsamt representerad i svenska museer. Hennes målningar förekommer däremot flitigt på auktioner. Hon är ett exempel på en etablerad konstnär som delvis har hamnat utanför den svenska konsthistorien. Verk av Josefina Holmlund finns bland annat i Länsmuseet Gävleborg och Helsingborgs museer. Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum förvärvade sina första målningar av konstnären så sent som på 2000-talet.

Josefina Holmlund avled i Stockholm 1905, och är gravsatt på Norra begravningsplatsen i Solna.


Hans Lindholm Öjmyr


Publicerat 2020-11-15Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lovisa Josefina Holmlund, www.skbl.se/sv/artikel/JosefinaHolmlund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Hans Lindholm Öjmyr), hämtad 2024-02-28.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Johanna Helena Holmlund, född Torsslow
 • Far: Nils Zakrisson Holmlund
 • Bror: Nils Oskar Holmlund
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Landskapsmåleri för Tore Billing och Edvard Bergh, ev extraelev på Konstakademien
 • Yrkesutbildning, Düsseldorf, Tyskland: Konststudier för Nils Björnson Möller


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär


Kontakter

 • Släkting: Nils Björnson Möller, svåger
 • Släkting: Olof Ulrik Torsslow, morbror
 • Släkting: Sara Torsslow, moster


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Düsseldorf, Tyskland
 • Dödsort: Stockholm


KällorVidare referenserJosefina Holmlund i Idun nr 8, 1897. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Josefina Holmlund i Idun nr 8, 1897. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet Konstnärer

Länkar