Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Karin Helfrid (Lisskulla) Jobs

1906-06-251996-08-15

Actor

Lisskulla Jobs var skådespelare och under lång tid en del av den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteater.

Lisskulla Jobs föddes 1906 i Leksand som tredje barnet till musikdirektör Anders Jobs och hans hustru Elisabet Wisén-Jobs. Hon fick tidigt smeknamnet ”Lisskulla”, vilket senare blev hennes tilltalsnamn, trots att hennes dopnamn var Karin Helfrid. Hon var en av sju syskon Jobs, där alla utom två kom att ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Hennes systrar Lisbet Jobs och Gocken Jobs blev båda hyllade keramik- och textilkonstnärer.

Lisskulla Jobs började som elev hos skådespelaren Hilda Borgström som hjälpte henne inför inträdesprovet till Dramatens elevskola 1924. Hon följde sedan utbildningen där under åren 1924–1927. Under elevtiden träffade hon sin blivande man skådespelaren Björn Berglund med vilken hon gifte sig 1931. Båda var engagerade vid Dramaten, hos Oscar Winge på Hippodromteatern i Malmö och under många år vid Eklundteatrarna, där de tränades i komedispel, liksom hos Roeck-Hansen på Blancheteatern. De turnerade med Riksteatern och i folkparkerna. Lisskulla Jobs medverkade i ett tjugotal filmer efter en tidig debut 1925 i Olof Molanders Damen med kameliorna.

År 1956 blev makarna Jobs-Berglund en del av den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteater där deras elevkamrat Karin Kavli var chef. Under Göteborgsåren hade Lisskulla Jobs 52 roller på Stadsteatern. Hon hade stor förmåga att infoga sig i helheter utan att ge avkall på sin begåvning. Speciellt Åke Falck arbetade gärna med henne och hon var en av de flitigast medverkande i hans otaliga radioteateruppsättningar. Av hennes rolltolkningar kan nämnas Miss Prism i Oscar Wildes Mr Earnest och som farmor i Farmor och Vår Herre – den senare rollen upprepade hon för övrigt i en TV-version. Lisskulla Jobs hade många TV-roller, bland annat i Erik XIV och i Yngve Gamlins Risbastu, båda 1974. Den sista TV-rollen gjorde hon 1981 tillsammans med Hasse Alfredson i Grevinnan och betjänten.

Lisskulla Jobs flyttade till Stockholm 1971 och i början av 1990-talet till Leksand där de flesta i syskonskaran Jobs redan bodde. Hon avled i Leksand 1996 och är begravd på Örgryte nya kyrkogård i Göteborg tillsammans med maken.


Christina MattssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Karin Helfrid (Lisskulla) Jobs, www.skbl.se/sv/artikel/LisskullaJobs, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Christina Mattsson), retrieved 2020-01-18.
Other Names

  Married: Jobs-Berglund


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Ruth Elisabet Wisén-Jobs
 • Father: Anders Andersson Jobs
 • Sister: Kerstin Jobs, gift Berglund
fler...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Teaterlektioner för Hilda Borgström


Activities

 • Profession: Skådespelare, teater, film, bl a Hippodromteatern, Malmö, Blancheteatern, Stockholm, fr o m 1956 Göteborgs stadsteater


Contacts

 • Mentor: Hilda Borgström
 • Colleague: Oscar Winge
 • Colleague: Olof Molander
fler...


Residences

 • Birthplace: Noret
 • Stockholm
 • Malmö
fler...


Sources

Literature


Keywords

20th century Actors