Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Helfrid (Lisskulla) Jobs

1906-06-251996-08-15

Skådespelare

Lisskulla Jobs var skådespelare och under lång tid en del av den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteater.

Lisskulla Jobs föddes 1906 i Leksand som tredje barnet till musikdirektör Anders Jobs och hans hustru Elisabet Wisén-Jobs. Hon fick tidigt smeknamnet ”Lisskulla”, vilket senare blev hennes tilltalsnamn, trots att hennes dopnamn var Karin Helfrid. Hon var en av sju syskon Jobs, där alla utom två kom att ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Hennes systrar Lisbet Jobs och Gocken Jobs blev båda hyllade keramik- och textilkonstnärer.

Lisskulla Jobs började som elev hos skådespelaren Hilda Borgström som hjälpte henne inför inträdesprovet till Dramatens elevskola 1924. Hon följde sedan utbildningen där under åren 1924–1927. Under elevtiden träffade hon sin blivande man skådespelaren Björn Berglund med vilken hon gifte sig 1931. Båda var engagerade vid Dramaten, hos Oscar Winge på Hippodromteatern i Malmö och under många år vid Eklundteatrarna, där de tränades i komedispel, liksom hos Roeck-Hansen på Blancheteatern. De turnerade med Riksteatern och i folkparkerna. Lisskulla Jobs medverkade i ett tjugotal filmer efter en tidig debut 1925 i Olof Molanders Damen med kameliorna.

År 1956 blev makarna Jobs-Berglund en del av den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteater där deras elevkamrat Karin Kavli var chef. Under Göteborgsåren hade Lisskulla Jobs 52 roller på Stadsteatern. Hon hade stor förmåga att infoga sig i helheter utan att ge avkall på sin begåvning. Speciellt Åke Falck arbetade gärna med henne och hon var en av de flitigast medverkande i hans otaliga radioteateruppsättningar. Av hennes rolltolkningar kan nämnas Miss Prism i Oscar Wildes Mr Earnest och som farmor i Farmor och Vår Herre – den senare rollen upprepade hon för övrigt i en TV-version. Lisskulla Jobs hade många TV-roller, bland annat i Erik XIV och i Yngve Gamlins Risbastu, båda 1974. En av de sista TV-rollerna hon gjorde var tillsammans med Hasse Alfredson i Grevinnan och betjänten (1981).

Lisskulla Jobs flyttade till Stockholm 1971 och i början av 1990-talet till Leksand där de flesta i syskonskaran Jobs redan bodde. Hon avled i Leksand 1996 och är begravd på Örgryte nya kyrkogård i Göteborg tillsammans med maken.


Christina Mattsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Helfrid (Lisskulla) Jobs, www.skbl.se/sv/artikel/LisskullaJobs, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Mattsson), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Gift: Jobs-Berglund


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Ruth Elisabet Wisén-Jobs
 • Far: Anders Andersson Jobs
 • Syster: Kerstin Jobs, gift Berglund
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Teaterlektioner för Hilda Borgström


Verksamhet

 • Yrke: Skådespelare, teater, film, bl a Hippodromteatern, Malmö, Blancheteatern, Stockholm, fr o m 1956 Göteborgs stadsteater


Kontakter

 • Mentor: Hilda Borgström
 • Kollega: Oscar Winge
 • Kollega: Olof Molander
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Noret
 • Stockholm
 • Malmö
fler ...


Källor

Litteratur
 • Ericson, Uno Myggan, 'Lisskulla Jobs. Finstämd scengestalt [Nekrolog]', Dagens Nyheter, 1996-08-18

 • Rådström, Anne Marie, Jobs: berättelsen om en konstnärsfamilj, Gidlund, Hedemora, 1989