Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Magdalena Elisabeth Rahm

1687-06-181752-11-21

Friherrinna, salongsvärdinna, politisk opinionsbildare

Magdalena Rahm var en adelsdam och salongsvärdinna som tog aktiv del i frihetstidens politik.

Magdalena Rahm föddes 1687 som dotter till den holländske översten François de Ram van Hagedoorn och dennes första hustru Elisabeth Ruysch van Wayestein van Pijlsweert. Hon kom till Sverige när hon 1706 gifte sig med den svenske översten Henrik Magnus von Buddenbrock.

Magdalena Rahm sympatiserade med hattpartiet och deltog aktivt i den politiska debatten. Liksom maken stödde hon entusiastiskt hattarnas krigsplaner mot Ryssland. Henrik Magnus von Buddenbrock fick en framträdande roll som tillförordnad överbefälhavare i Finland under kriget mot Ryssland 1741–1743, och hölls, tillsammans med Charles Emil Lewenhaupt, ansvarig för det katastrofala nederlaget. Han dömdes till att mista liv, ära och gods. Trots hustruns och sönernas nådeansökningar avrättades han 1743.

Domen ledde till att Henrik Magnus von Buddenbrocks samtliga tillgångar konfiskerades, men Magdalena Rahm krävde fördel, giftorätt, morgongåva samt ersättning för makens utgifter under tidigare förhandlingar i Preussen 1716. Begäran avslogs, men kronan kom senare att efterskänka vad som återstod efter det att överstebostället renoverats och en skuld hade betalats.

Magdalena Rahm flyttade därefter tillbaka till Utrecht tillsammans med sina fyra barn. Som arvtagare till brodern François de Ram van Hagedoorn och som släktens sista ättling kom hon att inneha flera stora gods. Dessa fick dock senare säljas för att betala en stor skuld till greven av Hogendorp.

Magdalena Rahm dog 1752 i Bergen-op-Zoom och begravdes i Steenbergen, Nederländerna.


Brita PlanckYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Magdalena Elisabeth Rahm, www.skbl.se/sv/artikel/MagdalenaRahm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Brita Planck), retrieved 2020-01-27.
Other Names

  Married: von Buddenbrock
  Maiden name: de Ram van Hagedoorn


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Elisabeth Ruysch van Wayestein van Pijlsweert
 • Father: François de Ram van Hagedoorn
 • Brother: François de Ram van Hagedoorn
fler...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, Nederländerna


Activities

 • Non-profit work: Salongsvärdinna


Contacts

 • Colleague: Henrika Juliana von Liewen
 • Colleague: Hedvig Catharina De la Gardie


Organisations

 • Hattpartiet (hattarna)
  Politisk opinionsbildare


Residences

 • Birthplace: Steenbergen, Nederländerna
 • Steenbergen, Nederländerna
 • Bergen-op-Zoom, Nederländerna
 • Place of death: Bergen-op-Zoom, Nederländerna


Sources

Literature
 • Carlsson, Ingemar, Parti - partiväsen - partipolitiker 1731-43: [Party - the party system - party politics 1731-43] : kring uppkomsten av våra första politiska partier, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1981

 • Fersen, Axel von, Riksrådet och fältmarskalken m.m. grefve Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter. D. 1, [Annotationer och anecdoter öfver drottning Ulrika Eleonoras och konung Fredrik den I:s tidehvarf], Norstedt, Stockholm, 1867

 • Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 34, Fredriks regering. H. 4, Striden mellan Arvid Horn och Karl Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista år, Hjerta, Stockholm, 1864

 • Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 36, Fredriks regering. H. 6, Efterräkning med Hattarna, Dalkarls-upproret, tronföljare-valet och dyningarna efter stormen, Hjerta, Stockholm, 1866

 • Leune, J.M.G., Het geslacht de Ram en het landgoed Ekelenberg in Steenbergen, 2012

 • Öhrberg, Ann, Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, Gidlund, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Hedemora, 2001