Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Magdalena Elisabeth Rahm

1687-06-181752-11-21

Friherrinna, salongsvärdinna, politisk opinionsbildare

Magdalena Rahm var en adelsdam och salongsvärdinna som tog aktiv del i frihetstidens politik.

Magdalena Rahm föddes 1687 som dotter till den holländske översten François de Ram van Hagedoorn och dennes första hustru Elisabeth Ruysch van Wayestein van Pijlsweert. Hon kom till Sverige när hon 1706 gifte sig med den svenske översten Henrik Magnus von Buddenbrock.

Magdalena Rahm sympatiserade med hattpartiet och deltog aktivt i den politiska debatten. Liksom maken stödde hon entusiastiskt hattarnas krigsplaner mot Ryssland. Henrik Magnus von Buddenbrock fick en framträdande roll som tillförordnad överbefälhavare i Finland under kriget mot Ryssland 1741–1743, och hölls, tillsammans med Charles Emil Lewenhaupt, ansvarig för det katastrofala nederlaget. Han dömdes till att mista liv, ära och gods. Trots hustruns och sönernas nådeansökningar avrättades han 1743.

Domen ledde till att Henrik Magnus von Buddenbrocks samtliga tillgångar konfiskerades, men Magdalena Rahm krävde fördel, giftorätt, morgongåva samt ersättning för makens utgifter under tidigare förhandlingar i Preussen 1716. Begäran avslogs, men kronan kom senare att efterskänka vad som återstod efter det att överstebostället renoverats och en skuld hade betalats.

Magdalena Rahm flyttade därefter tillbaka till Utrecht tillsammans med sina fyra barn. Som arvtagare till brodern François de Ram van Hagedoorn och som släktens sista ättling kom hon att inneha flera stora gods. Dessa fick dock senare säljas för att betala en stor skuld till greven av Hogendorp.

Magdalena Rahm dog 1752 i Bergen-op-Zoom och begravdes i Steenbergen, Nederländerna.


Brita Planck


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Magdalena Elisabeth Rahm, www.skbl.se/sv/artikel/MagdalenaRahm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Brita Planck), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Flicknamn: de Ram van Hagedoorn
  Gift: von Buddenbrock


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elisabeth Ruysch van Wayestein van Pijlsweert
 • Far: François de Ram van Hagedoorn
 • Bror: François de Ram van Hagedoorn
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Nederländerna: Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Salongsvärdinna


Kontakter

 • Kollega: Henrika Juliana von Liewen
 • Kollega: Hedvig Catharina De la Gardie


Organisationer

 • Hattpartiet (hattarna)
  Politisk opinionsbildare


Bostadsorter

 • Födelseort: Steenbergen, Nederländerna
 • Steenbergen, Nederländerna
 • Bergen op Zoom, Nederländerna
 • Dödsort: Bergen op Zoom, Nederländerna


Källor

Litteratur
 • Carlsson, Ingemar, Parti - partiväsen - partipolitiker 1731-43: [Party - the party system - party politics 1731-43] : kring uppkomsten av våra första politiska partier, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1981

 • Fersen, Axel von, Riksrådet och fältmarskalken m.m. grefve Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter. D. 1, [Annotationer och anecdoter öfver drottning Ulrika Eleonoras och konung Fredrik den I:s tidehvarf], Norstedt, Stockholm, 1867

 • Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 34, Fredriks regering. H. 4, Striden mellan Arvid Horn och Karl Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista år, Hjerta, Stockholm, 1864

 • Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 36, Fredriks regering. H. 6, Efterräkning med Hattarna, Dalkarls-upproret, tronföljare-valet och dyningarna efter stormen, Hjerta, Stockholm, 1866

 • Leune, J.M.G., Het geslacht de Ram en het landgoed Ekelenberg in Steenbergen, 2012

 • Öhrberg, Ann, Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, Gidlund, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Hedemora, 2001