Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Margareta Elisabeth Roos

16961772-02-16

Soldat, tog värvning iklädd manskläder

Margareta Elisabeth Roos klädde sig i manskläder och deltog i stora nordiska kriget.

Margareta Elisabeth Roos föddes i Ingermanland (nuvarande Estland) som då var en svensk provins. Hennes far var officer i den svenska armén och möjligtvis var fältmiljön skäl för Margareta Elisabeth Roos att 1713 klä sig i manskläder och själv söka värvning. De källor som återberättar hennes levnadsöde menar att hon ömsom kallades Anna Stina Roos, ömsom Margareta Elisabeth Roos. De anger även skiftande orsaker till att hon valde soldatyrket. En uppfattning är att våld och vantrivsel hos föräldrarna var orsaken till att hon rymde hemifrån. En annan hävdar att det var kärleken till en officer som drev henne i fält. Oavsett vilken orsaken var, skötte Margareta Elisabeth Roos soldatvärvet så väl att hon avancerade till underofficer och när kriget var slut 1721 blev hon hovmästare hos grevinnan Hedvig Wilhelmina Oxenstierna. Hennes livshistoria därefter följde ett liknande mönster som gällde för flera andra kvinnor som i likhet med Margareta Elisabeth Roos varit klädda som män för att kunna vara soldater i Karl XII:s armé: i samband med sängläge och avtagna kläder avslöjades de och för några av kvinnorna medförde det rättsliga processer. Det sistnämnda aktualiserades dock inte för Margareta Elisabeth Roos.

Margareta Elisabeth Roos avslöjades i samband med att hon var sängliggande och sjuk. Hennes arbetsgivare Hedvig Wilhelmina Oxenstierna var lojal mot henne och teg om Margareta Elisabeth Roos förklädnad. I stället tycks det ha varit hon som låg bakom Margareta Elisabeth Roos giftermål med den skotske officeren John Irwing. Grevinnan höll dessutom kvar Margareta Elisabeth Roos som hovdam. Med John Irwing fick Margareta Elisabeth Roos barn (antalet varierar i källorna) och paret levde tillsammans fram till makens död 1744. Äldsta dottern Margaretha Charlotta gifte sig med hovpredikanten Nils Larsson Sundell i Upplands-Bro och dit flyttade även Margareta Elisabeth Roos. Det var också i prästgården i Upplands-Bro hon sedermera avled 1772, nästan 80 år gammal.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Margareta Elisabeth Roos, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaElisabethRoos, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-25.
Other Names

  Alternate name: Anna Stina


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Uppgifter saknas
 • Father: Uppgifter om namn saknas
 • Husband: John Irwing
fler...


Activities

 • Profession: Soldat, Karl XII:s armé, iklädd manskläder
 • Profession: Hovmästare, senare hovdam, hos Hedvig Wilhelmina Oxenstierna


Contacts

 • Friend: Hedvig Wilhelmina Oxenstierna, grevinna


Residences

 • Birthplace: Ingermanland, nuvarande Estland
 • Ingermanland, nuvarande Estland
 • Köping
fler...


Sources

Literature
 • Borgström, Eva (red.), Makalösa kvinnor: könsöverskridare i myt och verklighet, Alfabeta/Anamma, Stockholm, 2002

 • Stålberg, Wilhelmina & Berg, P. G. (red.), Anteckningar om svenska qvinnor, Stockholm, 1866

 • Åberg, Alf (1999). Karolinska kvinnoöden. Stockholm: Natur och kultur

Encyclopaedia
 • Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Norstedt, Stockholm, 1925-1936