Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margareta Elisabeth Roos

16961772-02-16

Soldat, tog värvning iklädd manskläder

Margareta Elisabeth Roos klädde sig i manskläder och deltog i stora nordiska kriget.

Margareta Elisabeth Roos föddes i Ingermanland (nuvarande Estland) som då var en svensk provins. Hennes far var officer i den svenska armén och möjligtvis var fältmiljön skäl för Margareta Elisabeth Roos att 1713 klä sig i manskläder och själv söka värvning. De källor som återberättar hennes levnadsöde menar att hon ömsom kallades Anna Stina Roos, ömsom Margareta Elisabeth Roos. De anger även skiftande orsaker till att hon valde soldatyrket. En uppfattning är att våld och vantrivsel hos föräldrarna var orsaken till att hon rymde hemifrån. En annan hävdar att det var kärleken till en officer som drev henne i fält. Oavsett vilken orsaken var, skötte Margareta Elisabeth Roos soldatvärvet så väl att hon avancerade till underofficer och när kriget var slut 1721 blev hon hovmästare hos grevinnan Hedvig Wilhelmina Oxenstierna. Hennes livshistoria därefter följde ett liknande mönster som gällde för flera andra kvinnor som i likhet med Margareta Elisabeth Roos varit klädda som män för att kunna vara soldater i Karl XII:s armé: i samband med sängläge och avtagna kläder avslöjades de och för några av kvinnorna medförde det rättsliga processer. Det sistnämnda aktualiserades dock inte för Margareta Elisabeth Roos.

Margareta Elisabeth Roos avslöjades i samband med att hon var sängliggande och sjuk. Hennes arbetsgivare Hedvig Wilhelmina Oxenstierna var lojal mot henne och teg om Margareta Elisabeth Roos förklädnad. I stället tycks det ha varit hon som låg bakom Margareta Elisabeth Roos giftermål med den skotske officeren John Irwing. Grevinnan höll dessutom kvar Margareta Elisabeth Roos som hovdam. Med John Irwing fick Margareta Elisabeth Roos barn (antalet varierar i källorna) och paret levde tillsammans fram till makens död 1744. Äldsta dottern Margaretha Charlotta gifte sig med hovpredikanten Nils Larsson Sundell i Upplands-Bro och dit flyttade även Margareta Elisabeth Roos. Det var också i prästgården i Upplands-Bro hon sedermera avled 1772, nästan 80 år gammal.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margareta Elisabeth Roos, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaElisabethRoos, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Anna Stina


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Uppgifter saknas
 • Far: Uppgifter om namn saknas
 • Make: John Irwing
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Soldat, Karl XII:s armé, iklädd manskläder
 • Yrke: Hovmästare, senare hovdam, hos Hedvig Wilhelmina Oxenstierna


Kontakter

 • Vän: Hedvig Wilhelmina Oxenstierna, grevinna


Bostadsorter

 • Födelseort: Estland
 • Estland
 • Köping
fler ...


Källor

Litteratur
 • Borgström, Eva (red.), Makalösa kvinnor: könsöverskridare i myt och verklighet, Alfabeta/Anamma, Stockholm, 2002

 • Stålberg, Wilhelmina & Berg, P. G. (red.), Anteckningar om svenska qvinnor, Stockholm, 1866

 • Åberg, Alf (1999). Karolinska kvinnoöden. Stockholm: Natur och kultur

Uppslagsverk
 • Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Norstedt, Stockholm, 1925-1936