Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Margit Dagmar Hall

1901-07-191937-05-30

Architect, furniture designer, pioneer

This article is awaiting translation

Margit Hall var arkitekt och möbelformgivare. Hon var också den första kvinnliga arkitektstudenten på Chalmers (nuvarande Chalmers tekniska högskola) i Göteborg.

Margit Hall föddes 1901 i Sankt Petersburg i Ryssland. Hennes föräldrar var ingenjören Harald Hall (född Fridlizius) och Maria Hall (född Rodd). År 1919 tog Margit Hall studenten vid Göteborgs gymnasium för flickor och påbörjade samma år den då treåriga arkitektutbildningen vid Facket för byggnadskonst vid Chalmers tekniska institut. De första åren var Margit Hall antagen som specialstudent och från år 1921, då högre utbildning öppnades upp för kvinnor, blev hon ordinarie student. Margit Hall tog examen år 1922 och blev därmed den första kvinnan att ta arkitektexamen som ordinarie student i Sverige.

Efter examen 1922 arbetade Margit Hall för sin tidigare lärare, arkitekten och professorn Hans Hedlund vid dennes kontor i Göteborg. Mellan 1924 och 1927 var Margit Hall anställd vid Göteborgs stadsingenjörskontor. Enligt Margit Halls egna uppgifter ritade hon under sin tid i Göteborg ett antal privatvillor samt en utställningspaviljong i Riga. Dessa arkitektuppgifter utfördes troligtvis vid sidan av hennes anställningar, då hennes anställningsbetyg inte innehåller några uppgifter om självständiga uppdrag av detta slag.

År 1928 gifte sig Margit Hall med möbelarkitekten Hilding Eklund, vars familj drev en snickerifabrik med tillverkning av möbler och byggnader i Bispgården i Jämtland. Där kom även Margit Hall att arbeta med formgivning av möbler och inredning, bland annat till Hällnäs sanatorium i Västerbotten.

Margit Hall insjuknade i cancer och avled den 30 maj 1937, endast 35 år gammal.


Anders Dahlgren


Published 2020-12-31You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Margit Dagmar Hall, www.skbl.se/sv/artikel/MargitHall, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Anders Dahlgren), retrieved 2021-01-18.
Other Names

  Married: Eklund


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Maria Lucia Dagmar Hall, född Rodd
 • Father: Peter Harald Hall, född Fridlizius
 • Sister: Elin Ingeborg Hall, gift Holm
 • Husband: Per Hilding Eklund


EducationActivities

 • Profession: Arkitekt, Hans Hedlunds arkitektkontor
 • Profession: Arkitekt, Göteborgs stadsingenjörskontor
 • Profession: Möbelformgivare, inredningsarkitekt, Firma P A Eklund snickerifabrik


Contacts

 • Mentor: Hans Hedlund
 • Colleague: Albert Lilienberg


Residences

 • Birthplace: Sankt Petersburg, Ryssland
 • Sankt Petersburg, Ryssland
 • Göteborg
more ...


Sources

Literature
 • Werner, Helena, Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, 2006Further ReferencesMargit Hall. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Margit Hall. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

20th century Architects Pioneers