Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margit Dagmar Hall

1901-07-191937-05-30

Arkitekt, möbelformgivare, pionjär

Margit Hall var arkitekt och möbelformgivare. Hon var också den första kvinnliga arkitektstudenten på Chalmers (nuvarande Chalmers tekniska högskola) i Göteborg.

Margit Hall föddes 1901 i Sankt Petersburg i Ryssland. Hennes föräldrar var ingenjören Harald Hall (född Fridlizius) och Maria Hall (född Rodd). År 1919 tog Margit Hall studenten vid Göteborgs gymnasium för flickor och påbörjade samma år den då treåriga arkitektutbildningen vid Facket för byggnadskonst vid Chalmers tekniska institut. De första åren var Margit Hall antagen som specialstudent och från år 1921, då högre utbildning öppnades upp för kvinnor, blev hon ordinarie student. Margit Hall tog examen år 1922 och blev därmed den första kvinnan att ta arkitektexamen som ordinarie student i Sverige.

Efter examen 1922 arbetade Margit Hall för sin tidigare lärare, arkitekten och professorn Hans Hedlund vid dennes kontor i Göteborg. Mellan 1924 och 1927 var Margit Hall anställd vid Göteborgs stadsingenjörskontor. Enligt Margit Halls egna uppgifter ritade hon under sin tid i Göteborg ett antal privatvillor samt en utställningspaviljong i Riga. Dessa arkitektuppgifter utfördes troligtvis vid sidan av hennes anställningar, då hennes anställningsbetyg inte innehåller några uppgifter om självständiga uppdrag av detta slag.

År 1928 gifte sig Margit Hall med möbelarkitekten Hilding Eklund, vars familj drev en snickerifabrik med tillverkning av möbler och byggnader i Bispgården i Jämtland. Där kom även Margit Hall att arbeta med formgivning av möbler och inredning, bland annat till Hällnäs sanatorium i Västerbotten.

Margit Hall insjuknade i cancer och avled den 30 maj 1937, endast 35 år gammal.


Anders Dahlgren


Publicerat 2020-12-31Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margit Dagmar Hall, www.skbl.se/sv/artikel/MargitHall, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Dahlgren), hämtad 2024-07-12.
Övriga namn

  Gift: Eklund


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Lucia Dagmar Hall, född Rodd
 • Far: Peter Harald Hall, född Fridlizius
 • Syster: Elin Ingeborg Hall, gift Holm
 • Make: Per Hilding Eklund


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Arkitekt, Hans Hedlunds arkitektkontor
 • Yrke: Arkitekt, Göteborgs stadsingenjörskontor
 • Yrke: Möbelformgivare, inredningsarkitekt, Firma P A Eklund snickerifabrik


Kontakter

 • Mentor: Hans Hedlund
 • Kollega: Albert Lilienberg


Bostadsorter

 • Födelseort: Sankt Petersburg, Ryssland
 • Sankt Petersburg, Ryssland
 • Göteborg
fler ...


Källor

Litteratur
 • Werner, Helena, Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, 2006Vidare referenserMargit Hall. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Margit Hall. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Arkitekter Formgivare Pionjärer