Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy

1863-01-081900-06-24

Music teacher, one of the first African-Swedish women

This article is awaiting translation

Millan Boy var musiklärare på Rostad flickskola i Kalmar.

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy föddes i Kalmar 1863. Hennes mamma, Mazahr Makatemele, hade kommit till Kalmar från södra Afrika tillsammans med familjen Forssman i vars hushåll hon arbetat som piga. Mazahr Makatemele var gravid vid ankomsten till Kalmar sommaren 1862 där missionärsfamiljen Borell tog hand om henne. Vid Mazahr Makatemeles förlossning bistod en lokal barnmorska, kallad Hilma.

Mazahr Makatemele förklarade själv att pappan till hennes nyfödde dotter var en afrikansk fästman, men enligt svensk sed var hon ogift, och hennes barn uppfördes därför som ”oäkta” i kyrkoboken. Bland dopvittnen fanns, förutom Carl Johan Borell och en släktning till Forssman-familjen, Cecilia Fryxell.

Barnet döptes till Emilie (Millan) Cecilia Maria och fick efternamnet Boy. Detta namn var sannolikt inte pappans riktiga efternamn, utan aningslöst lånat från det nedvärderande sättet att omtala män av afrikansk härkomst. Emilie Boy kallades hela livet för Millan Boy.

Millan Boy växte upp som fosterbarn hos missionärsparet Carl Johan och Marie Borell. Även hennes mamma var skriven hos familjen, men fick med tiden plats som piga på Cecilia Fryxells flickskola, Rostad, dit hon flyttade. När Millan Boy nådde skolåldern blev hon frielev på Rostad. Här lärde hon att läsa och skriva samt fick utbildning i musik och sömnad. Enligt husförhörslängderna läste hon bra och hade god läsförståelse. Som vuxen försörjde hon sig som musiklärare och sömmerska i Kalmar.

År 1879 träffade Millan Boy en ung afrikansk man, Umqwelantaba, som besökte Rostad tillsammans med den svenska missionären Otto Witt. 1885 återkom Umqwelantaba till Rostad, nu som utbildad evangelist och med dopnamnet Josef Zulu. Han friade till Millan Boy som tackade nej. Hon gifte sig aldrig.

Under försommaren 1900 blev Millan Boy svårt sjuk. Hon dog i juni samma år av vad som visade sig vara kronisk njurinflammation. Millan Boy blev 37 år. Hon är begravd på Södra kyrkogården i Kalmar och på hennes gravsten står det: ”Musiklärarinnan Millan Boy”.


Rikke Lie Halberg


Published 2020-10-27You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy, www.skbl.se/sv/artikel/MillanBoy, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Rikke Lie Halberg), retrieved 2020-11-26.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Mazahr, kallad Sara, Makatemele
 • Father: [Okänd]


EducationActivities

 • Profession: Musiklärare
 • Profession: Sömmerska


Contacts

 • Mentor: Cecilia Fryxell
 • Friend: Carl Johan Borell
 • Friend: Marie Borell
 • Friend: Umqwelantaba, senare Josef Zulu


Residences

 • Birthplace: Kalmar
 • Kalmar
 • Place of death: Kalmar


Sources

Literature
 • Anderö, Per, Sara: Mazahr Makatemeles liv i 1800-talets Sydafrika och Kalmar, GML förlag, Stockholm, 2017Further References