Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy

1863-01-081900-06-24

Musiklärare, en av de första afrosvenska kvinnorna

Millan Boy var musiklärare på Rostad flickskola i Kalmar.

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy föddes i Kalmar 1863. Hennes mamma, Mazahr Makatemele, hade kommit till Kalmar från södra Afrika tillsammans med familjen Forssman i vars hushåll hon arbetat som piga. Mazahr Makatemele var gravid vid ankomsten till Kalmar sommaren 1862 där missionärsfamiljen Borell tog hand om henne. Vid Mazahr Makatemeles förlossning bistod en lokal barnmorska, kallad Hilma.

Mazahr Makatemele förklarade själv att pappan till hennes nyfödde dotter var en afrikansk fästman, men enligt svensk sed var hon ogift, och hennes barn uppfördes därför som ”oäkta” i kyrkoboken. Bland dopvittnen fanns, förutom Carl Johan Borell och en släktning till Forssman-familjen, Cecilia Fryxell.

Barnet döptes till Emilie (Millan) Cecilia Maria och fick efternamnet Boy. Detta namn var sannolikt inte pappans riktiga efternamn, utan aningslöst lånat från det nedvärderande sättet att omtala män av afrikansk härkomst. Emilie Boy kallades hela livet för Millan Boy.

Millan Boy växte upp som fosterbarn hos missionärsparet Carl Johan och Marie Borell. Även hennes mamma var skriven hos familjen, men fick med tiden plats som piga på Cecilia Fryxells flickskola, Rostad, dit hon flyttade. När Millan Boy nådde skolåldern blev hon frielev på Rostad. Här lärde hon att läsa och skriva samt fick utbildning i musik och sömnad. Enligt husförhörslängderna läste hon bra och hade god läsförståelse. Som vuxen försörjde hon sig som musiklärare och sömmerska i Kalmar.

År 1879 träffade Millan Boy en ung afrikansk man, Umqwelantaba, som besökte Rostad tillsammans med den svenska missionären Otto Witt. 1885 återkom Umqwelantaba till Rostad, nu som utbildad evangelist och med dopnamnet Josef Zulu. Han friade till Millan Boy som tackade nej. Hon gifte sig aldrig.

Under försommaren 1900 blev Millan Boy svårt sjuk. Hon dog i juni samma år av vad som visade sig vara kronisk njurinflammation. Millan Boy blev 37 år. Hon är begravd på Södra kyrkogården i Kalmar och på hennes gravsten står det: ”Musiklärarinnan Millan Boy”.


Rikke Lie Halberg


Publicerat 2020-10-27Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emilie (Millan) Cecilia Maria Boy, www.skbl.se/sv/artikel/MillanBoy, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Rikke Lie Halberg), hämtad 2024-06-23.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Mazahr, kallad Sara, Makatemele
 • Far: [Okänd]


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Musiklärare
 • Yrke: Sömmerska


Kontakter

 • Mentor: Cecilia Fryxell
 • Vän: Carl Johan Borell
 • Vän: Marie Borell
 • Vän: Umqwelantaba, senare Josef Zulu


Bostadsorter

 • Födelseort: Kalmar
 • Kalmar
 • Dödsort: Kalmar


Källor

Litteratur
 • Anderö, Per, Sara: Mazahr Makatemeles liv i 1800-talets Sydafrika och Kalmar, GML förlag, Stockholm, 2017Vidare referenserMillan Boy (t.v.) med modern Mazahr Makatemele. Fotograf och år okänt (Kalmar läns museums fotoarkiv, KLMF.Sara00003)
Millan Boy (t.v.) med modern Mazahr Makatemele. Fotograf och år okänt (Kalmar läns museums fotoarkiv, KLMF.Sara00003)

Nyckelord

1800-talet Lärare