Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Emilia Eleonora Polynetta (Pauline) Westdahl

1810-03-241887-08-07

Christian revivalist pioneer, author, temperance activist

This article is awaiting translation

Pauline Westdahl var en av de kvinnliga pionjärerna i den inomkyrkliga väckelserörelsen. Hon var även verksam som författare, översättare och skribent.

Eleonora Polynetta Emilia Westdahl, kallad Pauline, föddes 1810 på Krantbo Herrgård i Istorps socken, Västergötland. Hon var dotter till hovjägmästaren greve Polycarpus Cronhielm och Anna Margareta Maria Edenhielm och hade fem syskon. Båda föräldrarna dog dock samma år som Pauline Westdahl föddes. Hon växte upp hos släktingar i Göteborg och i Jönköping, och fick en för tidens kvinnor omfattande utbildning i litteratur och språk.

I Jönköping lärde hon bland annat känna journalisten Wendela Hebbe. De höll kontakten via brev under stora delar av livet. Pauline Westdahl skrev dikter och Esaias Tegnér gav henne både uppmärksamhet och uppmuntran. Hon kom också att fängslas av prästen Peter Wieselgrens missionerande verksamhet om nykterhet som en social väckelserörelse. Hon började därför att använda sitt författarskap för att proklamera nykterhet. Pauline Westdahl skrev dock inte sällan under pseudonym varför det är svårt att bedöma omfattningen av hennes produktion. Förutom sin vänskap med Wendela Hebbe och bekantskapen med Esais Tegnér och Peter Wieselgren, hade hon även kontakt med prästen och missionären Peter Fjellstedt. Hon brevväxlade också med Betty Ehrenborg-Posse och prinsessan Eugénie.

År 1835 gifte Pauline Westdahl sig med kyrkoherden och hovpredikanten Carl Magnus Westdahl. Tillsammans fick de sex barn. De var engagerade i stadens väckelse och bildade en nykterhetsförening. Nykterhetsfrågan var Pauline Westdahls livsintresse. Hon var även föreståndare för den bibeldepå som bibelsällskapen inrättat i Jönköping.

När maken fick nytt jobb flyttade familjen från Jönköping och efter hans död bodde Pauline Westdahl i Stockholm. Som prästänka fick hon en årlig pension på knappt 200 kronor och behövde därför finna ett sätt att försörja sig och sin familj. Hon hyrde bland annat ut rum, översatte texter och fortsatte att publicera egna texter. Hon gav ut sin debutroman, Rosor och törnen. 1, De fyra önskningarne: berättelse, så sent som 1873. Två år senare fick boken en uppföljare i Rosor och törnen. 2, Margareta Kling eller En ros vid vägen.

År 1879 flyttade Pauline Westdahl till Visseltofta i Skåne där hennes dotter Ellen von Tretow var bosatt. Under tiden i Skåne skrev hon en saga för barn som fick titeln Ett treblad för julen.

Pauline Westdahl avled i Visseltofta 1887.


Camilla Bergvall


Published 2021-02-25You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Emilia Eleonora Polynetta (Pauline) Westdahl, www.skbl.se/sv/artikel/PaulineWestdahl, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-05-18.
Other Names

  Maiden name: Cronhielm af Flosta


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Anna Margareta Maria Edenhielm
 • Father: Polycarpus Cronhielm
 • Husband: Carl Magnus Westdahl
more ...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Activities

 • Profession: Författare, översättare, skribent
 • Profession: Föreståndare, bibeldepå


Contacts

 • Friend: Wendela Hebbe
 • Colleague: Esais Tegnér
 • Colleague: Peter Wieselgren
more ...


Residences

 • Birthplace: Mark
 • Mark
 • Jönköping
more ...


Sources

Literature
 • Hebbe, Brita, Wendela: en modern 1800-talskvinna, 4. utg., Natur och kultur, Stockholm, 1997Further ReferencesPauline Westdahl. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Pauline Westdahl. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

19th century Authors Translators