Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emilia Eleonora Polynetta (Pauline) Westdahl

1810-03-241887-08-07

Väckelsekristen pionjär, författare, nykterhetskämpe

Pauline Westdahl var en av de kvinnliga pionjärerna i den inomkyrkliga väckelserörelsen. Hon var även verksam som författare, översättare och skribent.

Eleonora Polynetta Emilia Westdahl, kallad Pauline, föddes 1810 på Krantbo Herrgård i Istorps socken, Västergötland. Hon var dotter till hovjägmästaren greve Polycarpus Cronhielm och Anna Margareta Maria Edenhielm och hade fem syskon. Båda föräldrarna dog dock samma år som Pauline Westdahl föddes. Hon växte upp hos släktingar i Göteborg och i Jönköping, och fick en för tidens kvinnor omfattande utbildning i litteratur och språk.

I Jönköping lärde hon bland annat känna journalisten Wendela Hebbe. De höll kontakten via brev under stora delar av livet. Pauline Westdahl skrev dikter och Esaias Tegnér gav henne både uppmärksamhet och uppmuntran. Hon kom också att fängslas av prästen Peter Wieselgrens missionerande verksamhet om nykterhet som en social väckelserörelse. Hon började därför att använda sitt författarskap för att proklamera nykterhet. Pauline Westdahl skrev dock inte sällan under pseudonym varför det är svårt att bedöma omfattningen av hennes produktion. Förutom sin vänskap med Wendela Hebbe och bekantskapen med Esais Tegnér och Peter Wieselgren, hade hon även kontakt med prästen och missionären Peter Fjellstedt. Hon brevväxlade också med Betty Ehrenborg-Posse och prinsessan Eugénie.

År 1835 gifte Pauline Westdahl sig med kyrkoherden och hovpredikanten Carl Magnus Westdahl. Tillsammans fick de sex barn. De var engagerade i stadens väckelse och bildade en nykterhetsförening. Nykterhetsfrågan var Pauline Westdahls livsintresse. Hon var även föreståndare för den bibeldepå som bibelsällskapen inrättat i Jönköping.

När maken fick nytt jobb flyttade familjen från Jönköping och efter hans död bodde Pauline Westdahl i Stockholm. Som prästänka fick hon en årlig pension på knappt 200 kronor och behövde därför finna ett sätt att försörja sig och sin familj. Hon hyrde bland annat ut rum, översatte texter och fortsatte att publicera egna texter. Hon gav ut sin debutroman, Rosor och törnen. 1, De fyra önskningarne: berättelse, så sent som 1873. Två år senare fick boken en uppföljare i Rosor och törnen. 2, Margareta Kling eller En ros vid vägen.

År 1879 flyttade Pauline Westdahl till Visseltofta i Skåne där hennes dotter Ellen von Tretow var bosatt. Under tiden i Skåne skrev hon en saga för barn som fick titeln Ett treblad för julen.

Pauline Westdahl avled i Visseltofta 1887.


Camilla Bergvall


Publicerat 2021-02-25Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emilia Eleonora Polynetta (Pauline) Westdahl, www.skbl.se/sv/artikel/PaulineWestdahl, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-05-21.
Övriga namn

  Flicknamn: Cronhielm af Flosta


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Anna Margareta Maria Edenhielm
 • Far: Polycarpus Cronhielm
 • Make: Carl Magnus Westdahl
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Författare, översättare, skribent
 • Yrke: Föreståndare, bibeldepå


Kontakter

 • Vän: Wendela Hebbe
 • Kollega: Esais Tegnér
 • Kollega: Peter Wieselgren
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Mark
 • Mark
 • Jönköping
fler ...


Källor

Litteratur
 • Hebbe, Brita, Wendela: en modern 1800-talskvinna, 4. utg., Natur och kultur, Stockholm, 1997Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Pauline Westdahl. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Pauline Westdahl. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet Författare Väckelserörelser Översättare