Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Rut Grubb

1889-10-231952-12-22

Doctor, prison governor, pioneer

This article is awaiting translation

Rut Grubb var läkare och Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör.

Rut Grubb föddes i Norrbärke församling i Kopparbergs län. Hennes föräldrar var Gustav Larsson, grosshandlare och Petronella Larsson, född Rosengren. När Rut Grubb var två år flyttade familjen till Östermalm i Stockholm. Där växte hon upp med sina föräldrar och den fyra år yngre systern Märta.

Efter att Rut Grubb hade avlagt medicine kandidatexamen arbetade hon ett par år som underläkare vid Södermanlands läns sanatorium vid Löt. År 1918 avlade hon sin medicine licentiatexamen, vilket då var kravet för att få läkarlegitimation. Hon hade därefter några kortare befattningar i Vadstena och Stockholm innan hon började sin bana som praktiserande läkare i Växjö år 1919.

År 1916 gifte sig Rut Grubb med läkaren Erik Grubb. Från 1928 var han regementsläkare vid Kronobergs regemente. Paret fick sex barn, två pojkar och fyra flickor födda mellan åren 1917 och 1930.

Det var i Växjö som Rut Grubb kom att utveckla sin läkargärning. Hon var verksam som läkare vid småskolelärarinneseminariet i Växjö, Växjö högre elementarläroverk för flickor och Växjö kommunala flickskola. År 1937 blev hon även läkare vid Centralfängelset i Växjö och året därpå tillförordnad som fängelsedirektör. Hon var sedan verksam som ordinarie fängelsedirektör fram till sin död 1952.

I sin roll som läkare och direktör på fängelset engagerade sig Rut Grubb i de kvinnliga internerna. I den feministiska tidskriften Hertha skrev hon år 1938 ett inlägg med rubriken ”Bör ett barn födas i ett fängelse?” där hon argumenterade för att gravida interner borde flyttas till ett barnbördshus före födsel. Inte för att hygienen var dålig i fängelset, tvärt om ansåg hon den vara mycket bättre där än den var vid många hemfödslar. Men Rut Grubb ansåg att det var bättre för barnen att slippa växa upp med vetskap om att de hade fötts i ett fängelse. Rut Grubb författade även andra publikationer. Däribland Släktlivet: En bok för gossar och flickor, 1931, med sexualupplysning för unga, författad tillsammans med maken Erik Grubb. Hon var även engagerad i Fredrika-Bremer-Förbundet och ledamot i Växjö kommunstyrelse.

Rut Grubb är ihågkommen i sin hemstad Växjö. Sommaren 2015 färdigställdes ett offentligt konstverk, Grubbs system, i närheten av det gamla fängelset, framtaget av konstnären Caroline Mårtensson och namngivet efter Rut Grubb. Rut Grubb har även fått ge namn åt en av Växjös stadsbussar.

Rut Grubb avled år 1952, vid 63 års ålder.


Helene Castenbrandt


Published 2021-01-11You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Rut Grubb, www.skbl.se/sv/artikel/RutGrubb, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Helene Castenbrandt), retrieved 2021-04-12.
Other Names

  Maiden name: Larsson


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Petronella Larsson född Rosengren
 • Father: Anders Gustav Larsson
 • Sister: Märta Larsson, gift Nilsson
more ...


Education

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm: Med.kand.examen
 • Högskola, Stockholm: Med.lic.examen


Activities

 • Profession: Underläkare, Södermanlands läns tuberkulossjukvårdsanstalt
 • Profession: Extra läkare, Vadstena hospital och asyl
 • Profession: Assistentläkare, Stockholms stads poliklinik för veneriska sjukdomar, assistent, Statens bakteriologiska laboratorium
more ...


Organisations

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Medlem, Växjökretsen


Residences

 • Birthplace: Smedjebacken
 • Smedjebacken
 • Stockholm
more ...


Sources

Encyclopaedia
 • Harnesk, Paul (red.), Vem är vem? D. 3 Götalandsdelen utom Skåne, Vem är vem bokförlag, Stockholm, 1948

 • Vem är det: svensk biografisk handbok, Norstedt, Stockholm, 1951, 1957

 • Widstrand, Axel (red.), Svenska läkare i ord och bild: porträttgalleri med biografiska uppgifter över nu levande svenska läkare, Biografisk galleri, Stockholm, 1939Further ReferencesRut Grubb. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Rut Grubb. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

20th century Doctors Health issues