Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Almgren, Nina

forskare vid Centrum för genusvetenskap och Likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen vid Uppsala universitet

Has published (amongst others):
  • Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget (2006)

  • "Agda Rössel. Ambassadör med rättvisepatos", i Från Myrdal till Lindh: Svenska diplomatprofiler (2010)


Articles in SKBL: