Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Graeske, Caroline

biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet

Has published (amongst others):
  • Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap (2003)

  • Fiktionens mångfald. Om läromedel, läsarter och didaktisk design (2015)


Articles in SKBL: