Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Häggman, Ann-Mari

professor, intitutschef vid Finlands svenska folmusikinstitut och Svenska litteratursällskapet i Finland

Has published (amongst others):
  • "Adolf Iwar Arwidssons Svenska fornsånger" (faksimilutgåva 2015)

  • "Svenska folkvisor från forntiden och dess betydelse för visforskningen i Finland", i 'En alldeles egen och förträfflig National-Musik'. Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818) (2015)


Articles in SKBL: