Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Jordansson, Birgitta

docent i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • "Vilka är 'vi' i jämställdhetspolitiken? Klass, kön och etnicitet i RUT-tjänsternas Sverige", i Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (2021)

  • "Diskursiva förutsättningar för ett hållbart arbetsliv - sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv", i Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet. En vänbok till Annika Härenstam (2020)


Articles in SKBL: