Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Kåreland, Lena

professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Has published (amongst others):
  • Älska, det är allt. George Sand i liv och dikt (2014)

  • En sång för att leva bättre. Om Lennart Hellsings författarskap (2002)


Articles in SKBL: