Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Larsson, Mats

teologie doktor i kyrkohistoria och folkhögskollärare, Akademi för ledarskap och teologi vid Örebro Folkhögskola

Has published (amongst others):
  • "Vi unga kristna qvinnor" - Askers Jungfruförening 1865–1903 - identitet och intersektionalitet (2015)


Articles in SKBL: