Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Linder, Nina

filosofie kandidat i konstvetenskap, litteraturvetenskap och antikens kultur och samhälle och tidigare arkivarie på Riksarkivet

Has published (amongst others):
  • "Journalisten Synnöve Bellander. Arbete och privatliv – i brev och klipp", i Presshistorisk Årsbok (2007)

  • "Breven till Carl Ferdinand Lundin", i Presshistorisk Årsbok (2009)


Articles in SKBL: